Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Responsable

Sra.   Núria Tuset i Zamora

Càrrec

secretària del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Emetre informe, amb caràcter previ, sobre l'avantprojecte del Pla general d'ocupació de Catalunya, que el Govern aprova i presenta, posteriorment, al Parlament.

 • Aprovar el Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, que és l'instrument d'execució de les accions que porta a terme el Servei d'Ocupació de Catalunya -el conjunt de programes i mesures destinats a fomentar l'ocupació. Aquest Pla desenvolupa els criteris i les directrius de la política ocupacional establerts pel Govern, d'acord amb el Pla general d'ocupació de Catalunya.

 • Debatre i aprovar els criteris generals d'actuació en relació amb els programes del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 • Aprovar la proposta de pressupost d'ingressos i despeses anuals del Servei d'Ocupació de Catalunya i trametre'l al departament competent en matèria d'ocupació, perquè l'incorpori, si escau, al seu avantprojecte i li doni el tràmit establert pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 • Emetre informe, amb caràcter previ, sobre els programes operatius a presentar a la Unió Europea que afectin l'àmbit de competències del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 • Fer un seguiment periòdic de les activitats del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la recepció d'informació bimestral detallada de la programació.

 • Elaborar un informe anual que avaluï les polítiques d'ocupació aplicades pel Servei d'Ocupació de Catalunya i, si escau, formular les mesures correctores que s'acordin.

 • Definir l'àmbit territorial d'actuació de les meses locals d'ocupació.

 • Emetre informe anualment i amb caràcter previ sobre els recursos econòmics destinats al Servei d'Ocupació de Catalunya i els seus criteris de distribució.

 • Debatre i acordar, si escau, les qüestions i els assumptes que li són plantejats pel director o directora del Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Llei 17/2002 (DOGC 3676)

Components

Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar. President (nomenament DOGC: 7632 1.6.2018).
Mercè Antònia Garau i Blanes. Titular (nomenament DOGC: 7047 28.1.2016). 
Josep Ginesta i Vicente. Titular (nomenament DOGC: 7038 15.1.2016).
M. Luz Bataller Cifuentes. Titular (nomenament DOGC: 6979 20.10.2015).
Oriol Amorós i March. Titular (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016).
Josep Vidal i Fàbrega. Titular (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016). 
Mireia Mata i Solsona. Titular (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016). 
Fabian Mohedano Morales. Titular (nomenament DOGC: 7652 28.6.2018).
Sílvia Marchena Morales. Suplent (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016).
Jesús Quiroga Martínez. Suplent (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016).
Alejandro Sobrepera Murtra. Suplent (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016).
Susana Díaz Martínez. Suplent (nomenament DOGC: 7354 21.4.2017).
Esther Brull Hevia. Suplent (nomenament DOGC: 7354 21.4.2017).
Maria Mercè Jou Torras. Suplent (nomenament DOGC: 7710 20.9.2018).

CCOO

Romina Garcia Inglés. Titular (nomenament DOGC: 6979 20.10.2015).
Saida Ehliluch El Antit. Titular (nomenament DOGC: 7000 18.11.2015).
Ricard Bellera Kirchhoff. Titular (nomenament DOGC: 7810 14.2.2019). 
Ascensión Romero Cabello. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016).
Sergi Martínez Milán. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016). 
Kilian Pérez Novelles. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016). 

UGT

Francesc Rica Saavedra. Titular (nomenament DOGC: 6979 20.10.2015). 
Josefa García i Lorenzo. Titular (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016). 
Núria Gilgado Barbadilla. Titular (nomenament DOGC: 7663 13.7.2018). 
Joan Llort Vallés. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016).
Xavier Casas Roqué. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016).
José Luis Aguilà Barranco. Suplent (nomenament DOGC: 7236 28.10.2016).

Foment del Treball

Javier Ibars Álvaro. Titular (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
David Garrofé Puig. Titular (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Rosa Fiol Fernández. Titular (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Iris Maria Molina Ávila. Suplent (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Mariano Domingo Baltà. Suplent (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Núria Aymerich Rocavert. Suplent (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).

PIMEC

Immaculada Estivill Balsells. Titular (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Sílvia Miró Martín. Titular (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019). 
Àngel Hermosilla Pérez. Titular (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Itziar Ruedas Retueto. Suplent (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Elena de la Campa Alonso. Suplent (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).
Rosa M. Juny Cabecerán. Suplent (nomenament DOGC: 7851 10.4.2019).

Federació de Municipis de Catalunya

Antoni Garcia i Estevan. Titular (nomenament DOGC: 7081 17.3.2016).
Francesc Castella Aragall. Titular (nomenament DOGC: 7663 13.7.2018).
Josep Perpinyà i Palau. Titular (nomenament DOGC: 7812 18.2.2019).
Àlex Garrido Serra. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016).
Cinta Daudé Llopart. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016). 

Associació Catalana de Municipis

Isidre Sierra i Fusté. Titular (nomenament DOGC: 6979 20.10.2015). 
Estanís Vayreda i Puigvert. Titular (nomenament DOGC: 7429 8.8.2017).
Ferran Estruch i Torrents. Titular (nomenament DOGC: 7745 12.10.2018). 
Lluís Amat i Ferrer. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016). 
Josep Maria Canudas i Costa. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016).
Ismael Álvarez i Serrano. Suplent (nomenament DOGC: 7125 23.5.2016).data actualització (11/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya