Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina, Institut per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut (IDIAP)

Responsable

Sra.   Concepció Violan Fors

Càrrec

directora de la Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 482 41 24

 

NIF

G-60954104

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina
5.1  L'objecte de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina és impulsar, promoure i dur a terme la investigació científica i tècnica, la docència i la formació del personal, en el camp de les ciències de la salut i la gestió dels serveis sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària, així corn la difusió dels coneixements generats per la investigació.
5.2  En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats especifiques de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina:
a)  Generar coneixement a l'atenció primària de salut en la recerca en serveis, salut pública, epidemiologia, estudis del medicament i clínica, donant suport als investigadors i altres potencials agents per desenvolupar una recerca de qualitat.
b)  Identificar i promoure la recerca en atenció primària, potenciant la recerca de prevenció de la malaltia i els determinants de salut, la comorbiditat, longitudinalitat i maneig de pacients amb malalties prevalents, l'avaluació de serveis sanitaris i presa de decisions en atenció primària, tenint en compte les opinions dels pacients i dels professionals.
c)  Promoure una imatge d'IDIAP pròpia de Catalunya i una política de comunicació de qualitat que incorpori les potencialitats i oportunitats de l'excel·lència de l'IDIAP en els circuïts de recerca.
d)  Promoure programes de docència i formació continuada que facilitin la capacitació dels investigadors mitjançant el desenvolupament de plans de formació continuada. Fomentant l'organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències i qualsevol altre activitat similar, així com també editar i difondre tola mena de publicacions científiques.
e)  Promoure una relació estreta amb centres de recerca i altres institucions per fomentar la relació translacional entre la recerca bàsica, clínica, epidemiologia i de serveis sanitaris.
f)  Estimular la col·laboració entre els investigadors i grups de recerca del IDIAP que pertanyen als diferents centres i àrees d'investigació de l'IDIAP, amb altres institucions i unitats, configurant! grups multidisciplinaris per el desenvolupament de projectes específics de recerca, si escau.
g)  Produir i difondre a la Societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i la transferència al sector productiu.
h} Promoure la mobilitat dels investigadors a centres d'excel·lència estatals o estrangers per millorar les seves competències creant relacions amb altres grups i participant en Grups de recerca.
i)   Concedir beques i ajuts econòmics pera la realització de recerca en l'àmbit de l'IDIAP Jordi Gol. Cooperar i mitjançant convenis i altres formes de col·laboració amb les Universitats i altres institucions docents i de recerca.
j)   Vetllar per l'observança dels imperatius ètics i els principis deontològics professionals.
k)  Participar en iniciatives públiques o privades de creació de plataformes innovadores per a la gestió o investigació i realitzar qualsevol altra activitat que a judici del patronat tingui relació amb els objectius de l'IDIAP Jordi Gol.
I)   En general qualsevol altra relativa a la gestió de serveis i recursos científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca, per tal de potenciar una investigació de qualitat.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya