Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Responsable

Sr.   Juan José Torres López

Càrrec

director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00 / 93 553 61 01
Fax
93 553 62 98
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-0801272-F

 

Funcions

El Servei d'Ocupació de Catalunya té les funcions següents:

  • Ordenar, planificar, programar i executar les accions ocupacionals que deriven de les polítiques actives d'ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
  • Oferir i prestar serveis d'informació i d'orientació laboral integral als treballadors, tant en situació laboral activa com en atur, i a les empreses.
  • Gestionar els programes de formació professional ocupacional i contínua i garantir-ne la coordinació amb la formació professional reglada.
  • Gestionar la intermediació laboral pel que fa a les ofertes i les demandes en el mercat de treball mitjançant una única xarxa pública a Catalunya, i executar les competències en matèria d'agències de col·locació.
  • Impulsar la generalització de pràctiques de gestió dels recursos humans que optimin les capacitats i les competències adquirides pels treballadors i que afavoreixin la competitivitat sostenible de les empreses.
  • Articular, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable, la col·laboració amb les entitats cooperadores i col·laboradores.
  • Executar les funcions relatives a l'obligació dels empresaris de comunicar els contractes laborals que es fan i de comunicar-ne també el finiment.
  • Exercir les funcions d'execució relatives al compliment de les obligacions dels empresaris i dels treballadors i, si escau, exercir la potestat sancionadora en matèries relatives a l'ocupació i la desocupació, en els termes establerts per la legislació aplicable.
  • Gestionar les accions de foment de l'ocupació, amb una atenció especial als col·lectius amb més risc d'exclusió social.
  • Fomentar l'autoocupació en coordinació amb els altres organismes que promouen l'economia social i la creació de microempreses.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (24/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya