Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Treball

Responsable

Sr.   Enric Vinaixa i Bonet

Càrrec

Secretari de Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Funcions

La Secretaria de Treball, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques laborals, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives, de la inspecció de treball, i d'ocupació i intermediació laboral.

b) Planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives, de la inspecció de treball, i d'ocupació i intermediació laboral, i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en la matèria.

c) Impulsar i promoure iniciatives en matèria de relacions laborals, de treball, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives, polítiques d'ocupació i intermediació laboral que siguin d'interès per a l'economia catalana.

d) Vetllar per la coordinació de les polítiques i les accions dels diferents departaments de la Generalitat en les matèries pròpies de l'àmbit sectorial de treball, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives i polítiques d'ocupació i intermediació laboral.

e) Dirigir i coordinar les unitats orgàniques que en depenen.

f) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

g) Planificar i dirigir les polítiques relatives a les autoritzacions de treball.

h) Planificar i elaborar propostes per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones i garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en l'àmbit laboral, amb una especial atenció a millorar l'ocupabilitat i l'ocupació de les dones.

i) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el conseller o consellera li pugui delegar.
data actualització (15/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya