Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora en Teràpies Complementàries en el Marc del Tractament del Càncer i d'Altres Malalties Greus

Responsable

Sra.   Maria Sardà Raventós

Càrrec

Presidenta

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible


Funcions

Corresponen a la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries en el Marc del Tractament del Càncer i d'Altres Malalties Greus les funcions següents:

a) Identificar i contribuir a l'avaluació dels possibles danys que per a la salut de les persones poden comportar les teràpies complementàries, no consensuades científicament, en el marc del tractament del càncer i d'altres malalties greus i que siguin objecte d'activitats divulgatives, en forma de congressos, conferències, xerrades, activitats de propaganda, informació general, promoció comercial i publicitat, en qualsevol format, i anàlegs, així com proposar mesures d'actuació a les autoritats sanitàries competents adreçades a limitar els perjudicis a la salut.

b) Fer el seguiment dels esdeveniments públics que se celebrin en aquest àmbit.

c) Fer estudis i propostes al departament competent en matèria de salut sobre la matèria.

d) Totes aquelles altres funcions relacionades amb la seva finalitat que li siguin assignades expressament per la persona titular de la direcció general en matèria de regulació sanitària del departament competent en matèria de salut.

En l'exercici de les seves funcions, la Comissió Assessora incorporarà la perspectiva de gènere com a estratègia de treball.


Components

 La Comissió Assessora en Teràpies Complementàries en el Marc del Tractament del Càncer i d'Altres Malalties Greus es compon dels membres següents:

a) Un president o presidenta, que és la persona titular de la direcció general competent en matèria de regulació sanitària del departament de competent en matèria de salut.

b) Una vicepresident o vicepresidenta, que és la persona titular de la sub-direcció general competent en matèria d'avaluació i inspecció sanitàries i farmacèutiques del departament competent en matèria de salut, i que substitueix el president o presidenta en cas d'absència, incapacitat, malaltia o per qualsevol altra causa justificada.

c) Els vocals següents:

- Una persona en representació de l'òrgan, amb rang de servei, competent en matèria d'avaluació i inspecció d'asssistència sanitària del departament competent en matèria de salut.

- Una persona en representació de la sub-direcció general competent en matèria d'ordenació i qualitat sanitàries i farmacèutiques del departament competent en matèria de salut.

- Una persona en representació de la direcció general competent en matèria de professionals de la salut.

- Una persona en representació de l'Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de salut.

- Una persona en representació de l'Agència Catalana del Consum.

- Una persona en representació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

- Una persona en representació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

- Una persona en representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

- Una persona en representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

- Una persona en representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

- Una persona en representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

- Una persona en representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

- Una persona en representació del Comitè de Bioètica de Catalunya.

 data actualització (09/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya