Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Organització

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antoni Ramos Ortiz

Càrrec

cap de l'Àrea d'Organització

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00 / 93 553 61 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació del SOC en matèria d'organització.

b) Impulsar la racionalització i la simplificació dels processos i circuits administratius i mantenir actualitzats el mapa i el catàleg de processos de l'organització.

c) Elaborar les propostes de metodologia i estandardització de circulars, procediments, instruccions, guies i models i donar suport a les unitats per a la seva elaboració i difusió.

d) Implantar i gestionar el sistema de gestió de qualitat i millora continua en l'organització.

e) Impulsar el desenvolupament de projectes d'Administració electrònica al si de l'organització.

f) Impulsar actuacions al si de l'organització en l'àmbit de la protecció de dades de caràcter personal.

g) Impulsar i coordinar l'estudi i el disseny de sistemes d'informació i aplicacions informàtiques per tal que s'adeqüin a l'entorn organitzatiu i a la millora de la gestió d'acord amb les necessitats organitzatives i estratègiques del SOC.

h) Establir sistemes de detecció del nivell de satisfacció i expectatives de les persones usuàries com a instrument per a la definició dels serveis i per a la seva millora continua.

i) Impulsar la intranet com a eina de comunicació interna i de gestió del coneixement, d'acord amb les directrius de comunicació interna que corresponen a la Secretaria Tècnica.

j) Supervisar l'administració i la gestió dels usuaris dels sistemes d'informació del SOC.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (07/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya