Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Qualitat del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Brull i Hevia

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans, Organització i Qualitat (e.f.)

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00 / 93 553 61 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Atesa la Resolució TSF/546/2016, de 29 de febrer, a partir de l'1 de març de 2016, s'encarrega l'exercici temporal de les funcions de subdirector/a general de Recursos Humans, Organització i Qualitat del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya al subdirector general de Gestió Econòmica i Patrimoni del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Funcions

a) Desenvolupar les actuacions en els àmbits d'organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions.

b) Impulsar, coordinar i supervisar la simplificació administrativa i la millora continuada de l'atenció a la ciutadania i de la prestació dels serveis en l'àmbit reglamentari, sigui en l'atenció presencial o mitjançant eines multicanal.

c) Impulsar projectes de millora organitzativa d'acord amb els programes i els objectius del SOC i en coordinació amb el Departament competent en matèria d'ocupació, i els criteris i plans corporatius de la Generalitat.

d) Impulsar les polítiques de millora i de desenvolupament dels recursos humans, coordinar i supervisar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del SOC i exercir la interlocució amb els representants dels treballadors.

e) Exercir les funcions d'auditoria interna i dur a terme actuacions d'inspecció i control de qualitat relacionades amb les actuacions finançades pel SOC.

f) Coordinar i supervisar la implantació i el desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació en el SOC.

g) Col·laborar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació en el desenvolupament de les actuacions preventives a dur a terme en l'àmbit del SOC.

h) Coordinar i supervisar les tasques de control de qualitat i certificació del FSE.

i) Coordinar i supervisar la informació necessària per a la realització de les auditories i els controls interns i externs.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani el/ la titular de la Direcció.data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya