Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Verificació i Supervisió del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Manuel Pila Mozo

Càrrec

subdirector general de Verificació i Supervisió (e.f.)

Adreça
Carrer de Rosselló i Porcel, 21 8a i 9a planta
Població
08016  Barcelona

Funcions

a) Impulsar, definir i executar els plans de verificació administrativa, verificació documental i control dels programes i les actuacions en matèria de polítiques d'ocupació, i aquelles incloses en els programes operatius del Fons Social Europeu (FSE).

b) Planificar i coordinar la verificació de l'execució de les actuacions sobre el terreny, la verificació documental i la justificació econòmica de les actuacions de polítiques actives d'ocupació i actuacions finançades del FSE, i elaborar els informes i documents que se'n derivin.

c) Definir els criteris de verificació sobre el terreny i la justificació econòmica per programes i línies d'actuació, i garantir la coordinació amb l'àmbit territorial per a una correcta implementació i unitat de criteri.

d) Dur a terme l'execució dels criteris per a l'homologació de centres d'acord amb el que estableixi la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.

e) Proposar i impulsar la metodologia adequada per a l'execució de la verificació administrativa i sobre el terreny, i també per als sistemes de control de qualitat de les accions i els programes en l'àmbit de la seva competència.

f) Coordinar i supervisar la informació necessària per a la realització de les auditories i controls interns i externs i l'elaboració dels informes preceptius.

g) Impulsar i garantir la traçabilitat de les actuacions en l'àmbit de la seva competència.

h) Supervisar l'homologació de centres i entitats col·laboradores en l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació.

i) Qualsevol altra que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya