Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Control Justificació Econòmica (SOC)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Marchena Morales

Càrrec

cap del Servei de Control Justificació Econòmica

Adreça
Carrer de Rosselló i Porcel, 21 8a i 9a planta
Població
08016  Barcelona

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Funcions

a) Efectuar el control dels documents justificatius de despesa de les accions i programes i verificar la correcta aplicació i execució de les instruccions vigents; aplicar els criteris per programes i línies d'acció i garantir l'aplicació homogènia al territori de les diferents tipologies de subvencions.

b) Revisar la justificació econòmica, així com les revocacions i les liquidacions corresponents, de les accions i els programes que així ho requereixen, d'acord amb les instruccions definides per les unitats competents.

c) Elaborar i tramitar els informes i les certificacions corresponents al control i la justificació econòmica.

d) Participar en la definició dels instruments i les eines que han de garantir la traçabilitat en la gestió dels recursos per tal de poder assegurar-ne l'ús adequat.

e) Fer propostes de millora en relació amb la gestió de les accions i els programes.

f) Col·laborar amb la Intervenció General de la Generalitat en el control financer de les subvencions i altres actuacions de foment, per tal d'assegurar el compliment de les seves finalitats i de les disposicions legals aplicables.

g) Proposar les mesures correctores derivades dels diferents processos de control.

h) Altres funcions que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (16/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya