Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria Tècnica del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Jou Torras

Càrrec

secretària tècnica (e.f.)

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00 / 93 553 61 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Donar impuls i prestar el suport tècnic que requereixi la Direcció del SOC per al millor compliment dels seus objectius estratègics.

b) Coordinar l'elaboració de l'Estratègia catalana per l'ocupació i fer el seguiment de la seva execució.

c) Elaborar i fer el seguiment del Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació i derivar propostes estratègiques a l'àmbit de la direcció del SOC.

d) Impulsar la integració de dades de polítiques d'ocupació amb les de mercat de treball orientades a la presa de decisions de la Direcció i a donar suport a la planificació i l'avaluació, en coordinació amb el Gabinet Tècnic del Departament competent en matèria d'ocupació.

e) Participar, en cooperació amb l'Àrea d'Organització, en la identificació de necessitats en l'àmbit de sistemes d'informació i aplicacions informàtiques per a la seva adequació a les necessitats organitzatives i estratègiques del SOC.

f) Coordinar els estudis i les anàlisis del mercat de treball, així com la seva prospecció al territori, i derivar dades per a la seva anàlisi i planificació estratègica, en coordinació amb el Departament competent en matèria d'ocupació i sota la seva supervisió estratègica.

g) Elaborar el Pla anual d'avaluació de les polítiques d'ocupació del SOC i impulsar la cultura de l'avaluació en el si de l'organisme.

h) Elaborar la memòria anual del SOC.

i) Coordinar i donar suport a l'establiment i participació del SOC en actuacions tant de caràcter institucional com d'aquelles que suposen el manteniment de relacions externes i/o interdepartamentals.

j) Gestionar la comunicació, la imatge institucional i la difusió interna i externa del SOC per mitjà dels diferents instruments.

k) Gestionar el coneixement intern i extern del SOC en matèria d'ocupació orientat a la millora contínua del SOC.

l) Gestionar la implementació de les polítiques lingüístiques.

m) Supervisar i coordinar la subscripció de convenis que es puguin establir per part del SOC.

n) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomani el/la director/a del SOC.data actualització (01/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya