Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Responsable

Sra.   Anna Sanitjas i Olea

Càrrec

directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Formular directrius relatives a la conservació i gestió del patrimoni forestal, avaluar-ne el grau de conservació, la protecció, la prevenció d'incendis forestals i assumir-ne, quan s'escaigui, la restauració i millora, així com formular projectes de recerca en tecnologies relacionades amb el seu àmbit competencial.

Formular directrius relatives a la generació i desenvolupament de projectes que integrin la bioeconomia en la gestió dels àmbits forestal, cinegètic i piscícola de Catalunya.

Formular les directrius en matèria de gestió de l'activitat cinegètica i de la pesca continental.
Dur a terme les actuacions de vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, recerca, informació i protecció del medi natural, mitjançant el Cos d'Agents Rurals.

Supervisar i coordinar les actuacions dels agents rurals vincualdes a competències de la resta d'òrgans del Departament o d'altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques.

Dissenyar i dirigir les actuacions en matèria de protecció, prevenció d'incendis forestals, i foment dels terrenys forestals, tot vetllant per la protecció dels ecosistemes de Catalunya.

Dissenyar les mesures en relació amb els terrenys forestals, les reserves de caça i els seus equipaments vinculats.

Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació dels terrenys forestals, l'activitat cinegètica i la pesquera continental per evitar accions que puguin lesionar-ne els valors.

Supervisar, coordinar i fomentar l'activitat de les agrupacions de defensa forestal.
Aprovar els plans de millora pel desenvolupament de l'activitat forestal, cinegètica i de la pesca continental i de prevenció d'incendis forestals.

Potenciar la gestió forestal, l'aprofitament sostenible dels recursos forestals, la gestió associada dels aprofitaments de la fusta i promoure un model econòmic viable de l'activitat forestal, centrat en la innovació, i la transferència tecnològica.

Establir les directrius per a la gestió de les forests d'utilitat pública, protectores i patrimonials.
Formular les directrius per a l'ordenació i millora dels recursos forestals i de les pastures, l'aforestació i la millora de la coberta forestal.

Formular les directrius per a la prevenció d'incendis forestals i la restauració de les zones cremades i impulsar un model de gestió de riscs d'incendis.
Elaborar les propostes de normativa corresponents a la gestió forestal, prevenció d'incendis forestals i la caça i la pesca continental.

Establir canals d'intercanvi d'informació relacionats amb l'activitat forestal, cinegètica i de la pesca continental entre l'Administració i la societat civil.
Formular plans i programes i activitats adreçats a l'educació, recerca i formació ambiental, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

Exercir l'adequada representació en les matèries de la Direcció General davant l'Administració de l'Estat i, sota la coordinació de la Secretaria d'Afers Exteriors, davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les serves competències.

Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (02/08/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya