Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Constitució d'una associació

Informació general


Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s'han d'inscriure al Registre d'associacions només a efectes de publicitat.Més informació

ObservacionsEntitat responsable


Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

  • A persones físiques amb capacitat d'obrar, amb un mínim de 14 anys, i que actuïn amb l'assistència dels seus representants legals si no estan emancipats.
  • A persones jurídiques privades i públiques, sempre que les normes per les quals es regeixen no els prohibeixin constituir associacions i que l'acord sigui adoptat per un òrgan competent.
  • En el cas d'associacions infantils, juvenils, alumnes i altres integrades per menors d'edat és suficient la capacitat natural. En tot cas, cal que formi part de l'associació una persona major d'edat per formalitzar els actes que així ho requereixin.

 


Fer la sol·licitudOn adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Normativa aplicable


data actualització (17/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya