Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registres Sanitaris


Registres de pacients:
El Servei Català de la Salut gestiona diversos registres sanitaris amb la finalitat de proporcionar informació útil per a la planificació i distribució de recursos dedicats al tractament d'una sèrie de malalties que, tot i no ser massa freqüents, ocasionen una despesa considerable. D'altra banda, aquests registres també tenen la funció de donar suport als professionals clínics i de l'Administració que estableixen criteris d'actuació en relació amb aquests problemes de salut.

- Registre de malalts renals de Catalunya
- Registre de trasplantament hepàtic de Catalunya
- Registre de trasplantament cardíac de Catalunya
- Registre de trasplantament de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi
- Registre de malalts en espera d'un trasplantament de cèl·lules progenitors de l'hemopoesi a partir de donants no emparentats.
- Registre de donants i malalts en espera d'un trasplantament

Registre d'activitat sanitària
- Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD).

Els Registres del CMBD recullen d'informació amb base poblacional sobre les patologies ateses i els procediments practicats a la xarxa sanitària i sociosanitària de Catalunya. Els centres notifiquen la seva activitat al registre del CMBD, amb l'objectiu de disposar d'un banc de dades exhaustiu i vàlid sobre morbiditat i activitat sanitària, tant d'internament com ambulatòria. Aquesta informació és útil per a la planificació, l'avaluació de recursos i la compra de serveis.

Àmbit
Recurs
Activitat assistencial
Hospital d'aguts
CMBD-HA
Hospitals monogràfics de salut mental
CMBD-SMH


Hospitals d'aguts
Hospitals de la Xarxa de Salut Mental

Hospitalització convencional
Procediments quirúrgics ambulatoris (CMA)
Altres tipus d'assistència: hospital de dia (HdD) i hospitalització domiciliària
Centres ambulatoris de salut mental
CMBD-SMA
Centres de salut mental d'adults (CSMA)
Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Atenció psiquiàtrica ambulatòria
Recursos sociosanitaris
CMBD-RSS
Unitats  d'internament: de llarga durada, de convalescència, de cures pal·liatives i de mitjana estada polivalent.
Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS)
Equips de suport per a l'atenció domiciliària (PADES)
Equips de teràpia d'observació directa ambulatòria (ETODA)
Hospital de dia
Hospitalització: unitats d'internament  i UFISS
Atenció domiciliària: PADES i els ETODA
Atenció ambulatòria: hospitals de dia
Atenció primària CMBD-AP Equips d'atenció primària i atenció continuada Atenció presencial (centre, domicili) i no presencial (telefòniques i altres)
Urgències CMBD-UR Serveis d'urgències hospitalaris
Centres d'urgències d'atenció primària (CUAP)
Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM)
Atenció presencial (centre, domicili) i no presencial (telefònica, en el cas del SEM)

INSTRUCCIÓ del CatSalut 06/2012. Implantació del conjunt mínim bàsic de dades d'atenció primària (CMBD-AP) i d'urgències (CMBD-UR)

NormativaEntitat responsable
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (12/03/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya