Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD)


Els centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) presten serveis d'informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. Estan distribuïts arreu del territori i cadascun d'aquests centres té assignat un àmbit d'influència determinat.

En aquests centres s'ubiquen els equips de valoració i orientació (EVO), equips multiprofessionals formats per: director/a, metge/ssa, psicòleg/òloga, treballador/a social i personal administratiu.

Els CAD tenen les funcions següents:

 • Efectuar la valoració i establir el grau, requisit imprescindible per accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.
 • Determinar el caràcter provisional o definitiu de la valoració.
 • Efectuar la revisió de grau per agreujament o millora o error en el diagnòstic.
 • Informar en relació amb la necessitat d'altra persona pels actes essencials de la vida diària.
 • Determinar les dificultats de mobilitat per utilitzar els transports públics.
 • Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i les seves famílies en relació amb els drets, els serveis, les prestacions i les mesures d'acció positiva regulades per la normativa estatal i autonòmica.
 • Elaborar els informes i dictàmens d'adequació d'accés a serveis i prestacions especialitzades:  centres de dia, residències, centres ocupacionals, suport a l'autonomia a la pròpia llar, ajudes tècniques, ajuts per a la mobilitat i el transport i els ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.
 • Emetre els certificats adreçats a altres organismes per accedir a prestacions o serveis: jubilació anticipada, habitatge adaptat, aparcament, acompanyant, etc.
 • Efectuar la valoració laboral per emetre el certificat d'adequació i/o suport adient (accés a l'Administració pública, empresa ordinària, CET, SCAPS, etc).
 • Dur a terme actuacions de coordinació  amb altres serveis socials bàsics i especialitzats, sanitaris, educatius, laborals, judicials, etc.

A més de les funcions assenyalades, una de les funcions específiques del CAD està relacionada amb l'accés de les persones amb discapacitat als serveis d'atenció especialitzada identificats en la Cartera de Serveis.

Correspon al CAD l'orientació de les persones amb discapacitat als serveis d'atenció residencial  especialitzats, aquesta orientació serà en funció de les necessitats de suport de la persona amb discapacitat física o psíquica.

L'orientació a centres d'atenció diürna per a persones amb discapacitat correspon a l'EVO Laboral.

Pel que fa a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, l'orientació als serveis d'habitatge per a persones amb malaltia mental correspon als Centres de Salut Mental (CSM).

Per la qual cosa, en cas de persones amb discapacitat física, psíquica, o ambdues que vulguin accedir a un servei residencials,  la persona interessada ha de presentar la sol·licitud d'orientació corresponent al CAD.

En el cas de serveis d'atenció diürna la sol·licitud d'orientació, s'ha d'adreçar a l'EVO Laboral.

Posteriorment o de forma paral·lela, la persona que necessiti l'ingrés ha de tramitar la sol·licitud corresponent.

La competència de l'assignació del servei especialitzat correspon a Serveis Territorials. Els CAD estan dirigits a:

 • les persones amb discapacitat o susceptibles de valoració de discapacitat,
 • les famílies de les persones amb discapacitat per informació i orientació i
 • als professionals dels serveis que necessiten informació i orientació en aspectes relacionats  amb la discapacitat.


Entitat responsable
Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (03/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya