Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya


Són membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya les persones que, per la seva vocació benèfica social, presten d'una manera altruista les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, dins de la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

Els bombers voluntaris no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral i es regeixen per la normativa que estableix el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

La formació dels membres del cos de bombers voluntaris correspon a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la qual ha d'expedir i enregistrar els certificats i títols corresponents.

El cos de bombers voluntaris de la Generalitat  s'ordena jeràrquicament en les categories, en ordre descendent, d'oficial, sergent, caporal i bomber, s'estructura en agrupacions, d'acord amb la seva adscripció a parcs de bombers, i els seus membres es classifiquen en les seccions següents:

- Secció Activa: formada pels bombers voluntaris la tasca dels quals és actuar al lloc del sinistre, realitzar serveis de prevenció i altres de no urgents.

- Secció Especial: formada per experts professionals especialitzats en ciències o tecnologies relacionades amb l'àmbit de les emergències que determini la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments i que, pels seus coneixements i experiència, poden assessorar o participar de manera directa en els serveis de la seva especialitat.

- Secció de Bombers Veterans: formada pels membres del cos de bombers voluntaris que, amb l'aportació de la seva experiència i coneixements, tenen la missió d'assessorar en totes les tasques pròpies dels bombers.

- Secció d'Honor: constituïda per persones, col·lectius, agrupacions o institucions, nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna manera en favor dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.

- Secció Juvenil: cada agrupació pot comptar amb una Secció Juvenil, constituïda per joves que sentin una especial vocació de futur bomber o bombera voluntari.

Cada agrupació de bombers voluntaris ha de tenir un cap o una cap d'agrupació membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. En els parcs amb adscripció exclusiva de membres del cos de bombers voluntaris, el cap o la cap d'agrupació és a la vegada cap de parc.

NormativaEntitat responsable
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (29/05/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya