Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Nova llei estatal sobre publicitat, venda i consum del tabac


El 2 de gener ha entrat en vigor la nova normativa sobre el tabac. Prohibeix fumar en tots els espais públics tancats, i evita així l'exposició a l'aire contaminat pel fum de tabac. La nova llei contribuirà a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya.
Els espais públics sense fum tenen molts beneficis


 • Protegir la salut de la població, especialment treballadors, infants i altres persones més vulnerables al FAT.
 • Evitar la contaminació pel FAT dins dels edificis.
 • Disminuir les baixes laborals.
 • Facilitar l'abandonament del consum.
 • Aconseguir llocs més segurs reduint el risc d'incendi.
 • Reduir les despeses de manteniment i neteja derivats del fum i la recollida de burilles.
Què cal saber?
L'exposició al fum ambiental del tabac (FAT) provoca càncer, malaltia cardiovascular i diversos problemes del sistema respiratori en l'adult, així com problemes respiratoris en infants i augmenta el risc de síndrome de la mort sobtada de l'infant.
A Catalunya moren cada any a causa del FAT entre 700 i 800 persones que mai han fumat. Els espais sense fum protegeixen del FAT i fan disminuir el consum de tabac.
La Llei 42/2010, que ha entrat en vigor el 2 de gener de 2011, estableix que tots els espais tancats d'ús públic són espais sense fum,permetent habilitar zones per fumar exclusivament en els centres psiquiàtrics de mitjana i llarga estada, en els centres residencials de persones grans o amb discapacitat, i en els centres penitenciaris.
També prohibeix fumar en recintes de parcs infantils i àrees i zones de joc per a la infància (espais a l'aire lliure acotats amb equipament pel joc i el lleure de menors.
Hotels i hostals: Prohibit fumar en tots els espais tancats. Es poden reservar fins a un 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent.
Bars i restaurants: Prohibit fumar a tots els espais tancats. Permès fumar als espais a l'aire lliure.
Casinos, bingos i sales de festa: Prohibit fumar en tots els espais tancats. Permès fumar en els espais a l'aire lliure.
Aeroports i estacions de FCG: Prohibit fumar en tots els espais que no estiguin a l'aire lliure, inclosos bars, restaurants i altres establiments.
Responsabilitats davant del compliment de la llei
Són responsables tant la persona que fuma com la persona titular de l'establiment, que és qui té el deure de vetllar pel compliment de la norma dins del seu establiment.
Actualment, la funció d'inspecció, control i la potestat sancionadora en matèria antitabàquica recau en les autoritats sanitàries, amb la
col¿laboració de les instàncies autonòmiques i locals competents.
Sancions:
Infraccions lleus (multes de 30 a 600 euros€):
 • ¿Fumar en els llocs en que està prohibit.
 • No informar a l'entrada dels establiments de la prohibició de fumar.
 • No tenir o no exposar en un lloc visible en els establiments en els quals estigui autoritzada la venda de productes del tabac els cartells que informin de la prohibició de venda de tabac als menors.
 • Tenir màquines expenedores que no disposin de l'advertència sanitària preceptiva o no compleixin les característiques legalment preceptives.
Infraccions greus (multes de 601 a 10.000 euros€):
 • ¿Permetre fumar en els llocs on hi ha prohibició.
 • Acumular més de tres infraccions lleus.
 • Vendre tabac en llocs on no estigui permès.
 • Instal¿lar màquines expenedores en llocs expressament prohibits o permetre l'accés a menors.
 • Tenir màquines expenedores que no disposin del mecanisme adequat d'activació o posada en marxa pel titular de l'establiment.
 • Habilitar zones per fumar en establiments i llocs on no estigui permesa la seva habilitació.
Infraccions molt greus (multes de 10.001 a 600.000 euros€):
 • ¿Fer publicitat de productes del tabac, promocionar¿-los i patrocinar-¿los.
Què fer en cas d'incompliment per part de clients
En el cas d'incompliment per part de clients i no atendre les recomanacions del personal de l'establiment, es pot reclamar l'actuació de l'autoritat competent en matèria de seguretat pública (policia local, autonòmica, nacional o guàrdia civil) i presentar la denúncia pertinent.
Què fer en cas d'incompliment per part de treballadors
En el cas d'incompliment per part de treballadors (propis o d'empreses subcontractades) i no atendre les recomanacions del personal de l'establiment i/o de seguretat, es pot:
 • Notificar aquests fets davant els delegats de prevenció i els representants dels treballadors.
 • Denunciar aquests fets davant la direcció del centre de treball. La persona titular del centre pot tenir establerta la prohibició de fumar en el catàleg de sancions (règim intern, contracte individual de treball o conveni col¿lectiu). I si es així, l'empresari pot prendre mesures disciplinàries contra els treballadors que fumen.
On rebre ajuda per deixar de fumar?


 • Al centre d'atenció primària.
 • A Sanitat Respon (061). Atenció personalitzada les 24 hores al dia els 365 dies.
 • En el cas de dones embarassades, als centres d'ASSIR de Catalunya.
 • Hi ha una xarxa de 23 unitats especialitzades.
  Es pot accedir a llista per mitjà del web www.gencat.cat/salut.
 • Moltes farmàcies donen atenció farmacèutica específica per ajudar a deixar de fumar.
 • El web www.tabaquisme.cat  ofereix ajuda en línia per deixar de fumar.
 • En molts hospitals s'ajuda a deixar de fumar a malalts ingressats.

Informació addicionalNormativaEntitat responsable
Secretaria de Salut Pública
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (23/02/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya