Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Productes financers que ofereix Catalunya Emprèn


Guia de finançament 
La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha elaborat una Guia de Finançament publicada a la pàgina web http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/creacio.do per facilitar la recerca de recursos econòmics. En aquesta guia  estan disponibles diferents productes financers i les seves condicions.

Préstecs amb avals a baix tipus d'interès.
A l'hora de demanar finançament bancari, existeix la possibilitat de demanar un préstec a tipus d'interès inferior dels que hi ha al mercat. Per aconseguir-ho, cal reunir una sèrie de requisits i, normalment, gestionar alhora dues accions: sol·licitar a l'organisme corresponent la subvenció de l'interès mitjançant l'entitat financera indicada per l'organisme.

Préstecs per a finançament de circulant.
Tot projecte empresarial necessita en part finançament de circulant. El finançament de circulant ens permet cobrir a curt termini el que genera la pròpia dinàmica del dia a dia de l'empresa, com per exemple el  pagament de les mercaderies i primeres matèries, suministres, sous, etc.

Per aconseguir finançament de circulant, cal reunir una sèrie de requisits i, normalment, serà la mateixa entitat que ens finança el projecte d'inversió qui ens oferirà l'opció de finançar també aquesta part (circulant).

Ajuts ASCA
L'objectiu principal de la Fundació és atorgar préstecs sense interès a persones o col·lectius que presentin un projecte  de negoci que sigui viable i que creï ocupació. L'import dels préstecs, així com els terminis de devolució es fixen en funció de cada projecte. Totes les sol·licituds de préstecs son estudiades per un equip format per voluntaris, provinents de diferents àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.

A cada sol·licitud se li assigna un tutor, que estudia el projecte a fons i el presenta a l'equip que avalua la viabilitat del projecte i decideix l'atorgació del préstec sense interès

Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i MicroBank de La Caixa SA.
El conveni signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i MicroBank, té la finalitat de facilitar préstecs sense garantia real, amb l'objecte de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions econòmiques i socials, tenen dificultats d'accés al finançament bancari tradicional.

El concepte de microcrèdit té per objecte petits projectes de quantia reduïda, afavorint la igualtat d'oportunitats d'homes i dones, joves, nous residents i discapacitats, i amb especial atenció als col·lectius més desfavorits.


Informació addicional
Entitat responsable
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (07/04/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya