Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Habilitació del personal de control d'accés als establiments d'espectacles i activitats recreatives


El personal de control d'accés és la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés al públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics musicals o activitats recreatives musicals. Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han d'assistir a cursos de formació impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves que aquest centre realitzi en els termes i condicions que s'estableixen a l'annex V del Decret 1122/2010 de 31 d'agost (D'acord amb la Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació administrativa).

En concret, aquestes persones han de realitzar els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. En la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament habilitat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.

Carnet i distintiu professionals

La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones que hagin completat i assistit al cicle formatiu i hagin superat les proves realitzades pel centre de formació, mitjançant el lliurement d'un carnet i distintiu professionals. El carnet i el distintiu professionals tenen una vigència de 4 anys. La caducitat del carnet i el distintiu comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, la qual cosa comporta que no poden ser contractats ni prestar aquestes funcions mentre no realitzin la renovació corresponent.

Per renovar el carnet i el distintiu, la persona interessada ho ha de demanar a la direcció general o a les subdireccions territorials d'Interior competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, amb una antelació mínima de 2 mesos a la seva caducitat.

La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades. En el termini màxim de 2 mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals.

NormativaEntitat responsable
Direcció General d'Administració de Seguretat
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (23/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya