Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Ordenació del sistema de la Seguretat Pública


Aquesta llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya té per objecte l'ordenació de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment les de policia, i la seva integració amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles i seguretat privada, en un sistema general de seguretat propi de Catalunya, participat per les altres administracions amb competències en aquesta matèria.

La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, té per objecte l'ordenació de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment les de policia, i la seva integració amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles i seguretat privada, en un sistema general de seguretat propi de Catalunya, participat per les altres administracions amb competències en aquesta matèria.

La Llei s'estructura en cinc capítols:


  • El capítol I defineix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la llei i la seva finalitat última, que és l'assegurament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la preservació de la convivència i el foment de la cohesió social.

  • El capítol II té per objecte la definició de la composició i l'estructura del sistema de seguretat, que es vertebra al voltant de les autoritats de la Generalitat i dels ajuntaments, i que s'integra, a més, pels cossos i els serveis de seguretat que en depenen i pels òrgans de participació que la Llei crea i regula. Mitjançant aquest capítol, es creen els nous òrgans següents: el Consell de Seguretat de Catalunya, la Comissió del Govern per a la Seguretat i la Comissió de Policia de Catalunya.

  • El capítol III estructura l'administració general i territorial de seguretat.

  • El capítol IV estableix els principis que regulen les relacions entre les administracions que concorren en l'àmbit de la seguretat i els instruments que han de canalitzar aquestes relacions.

  • El capítol V regula la participació ciutadana en el sistema de seguretat. Concretament, els articles 32 a 34 regulen el procediment de participació, el dret d'informació dels ciutadans i el dret a formular queixes i peticions.

    Així mateix, l'article 35 estableix que el Govern ha de promoure la simplificació i la facilitat de l'accés dels ciutadans als serveis de seguretat, especialment, en els àmbits de la informació, de la recepció de denúncies, de l'atenció d'emergències i de la recepció i tramitació de queixes i peticions.


I, finalment, en les disposicions addicionals se sistematitzen les competències sancionadores de les autoritats en matèria de seguretat ciutadana i s'introdueixen les modificacions i les remissions a la legislació vigent.

NormativaEntitat responsable
Departament d'Interior
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
Podeu informar-vos
Presencialment
A Internet
data actualització (23/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya