Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals


Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 29

Funcions

a) Prestar l'assessorament necessari per millorar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i, si escau, emetre informe en relació amb les normes i les disposicions de caràcter general en matèria de prevenció de riscos laborals.

b) Proposar mesures per millorar la seguretat i la salut en el treball i promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos.

c) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

d) Conèixer la documentació i els informes que sobre les activitats dels serveis de prevenció s'emetin en les auditories a què fa referència l'article 3 del Decret 312/1998,d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Informar sobre les consultes que se li formulin en matèria de prevenció de riscos laborals.

Components

Òrgan d'assessorament i consulta en matèria de prevenció de riscos laborals.

Integren la Comissió:

- President/a: director/a general de la Funció Pública que podrà delegar en una persona funcionària de la Direcció General.
. 1 representant de la Direcció General de la Funció Pública
. 1 representant del Departament de la Presidència
. 1 representant del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
. 1 representant del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
. 1 representant del Departament d'Ensenyament
. 1 representant del Departament de Justícia
. 1 representant del Departament d'Interior
. 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat
. 1 representant del Departament de Cultura
. 1 representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
. 1 representant del Departament d'Empresa i Coneixement
. 1 representant de l'Institut Català de la Salut
. 2 representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (*)
. 2 representants del Departament de Salut (*)


(*) Els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Salut, tenen dos representants cadascun. Un/a com a departament i un/a addicional per raó de les seves competències en matèria de prevenció de riscos laborals i de salut laboral.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya