Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Divisió d'Avaluació de Serveis

    Organigrama

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96
Fax
93 300 95 23

Funcions

Corresponen a la Divisió d'Avaluació de Serveis les funcions següents:

Efectuar la inspecció dels diferents serveis policials, la qual es podrà dur a terme per pròpia iniciativa, a petició del servei corresponent, de l'òrgan superior jeràrquic, o en desenvolupament de les instruccions dictades per la Direcció General de la Policia, mitjançant l'elaboració de plans d'auditories, i supervisar-ne les millores que se'n derivin.

Avaluar els serveis i el personal, sens perjudici de les obligacions i responsabilitats que els propis comandaments tenen sobre el personal a les seves ordres, amb la finalitat de detectar, entre d'altres, possibles disfuncionalitats organitzatives, mancances de formació o deficiències estructurals.

Fixar els criteris i directrius per a l'avaluació dels serveis policials, a aplicar per la resta d'unitats de la Direcció General de la Policia.

Recollir i supervisar l'avaluació efectuada per les diferents unitats de la Direcció General de la Policia.

Col·laborar en l'avaluació del rendiment de les unitats i serveis públics, analitzar riscos i debilitats i proposar mesures d'actuació.

Promoure i participar en el disseny de noves eines d'avaluació i d'indicadors de l'activitat policial.

Proposar als òrgans corresponents l'adopció dels mètodes i circuits de treball que suposin una millora en el funcionament dels diferents serveis.

Proposar la definició, disseny, implantació, avaluació i millora dels sistemes de direcció i els programes de qualitat a aplicar a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Donar suport a l'establiment i reformulació dels objectius generals del cos de mossos d'esquadra i a l'avaluació dels resultats.

Validar els procediments normalitzats de treball de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (16/01/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya