Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Economicoadministratiu i Assessoria Jurídica (ICD)

Responsable

Sra.   Josefina Valls Vila

Càrrec

cap del Servei Economicoadministratiu (ICD)

Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 495 16 00
Fax
93 443 94 56

Funcions

a) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost.

b) Gestionar la tresoreria i la comptabilitat de l'Institut Català de les Dones i fer l'anàlisi dels seus estats financers i pressupostaris.

c) Elaborar la liquidació del pressupost i la rendició de comptes financers.

d) Administrar i gestionar els recursos humans de l'Institut Català de les Dones, d'acord amb els criteris generals en matèria de personal i les funcions pròpies dels òrgans competents del Departament d'adscripció.

e) Tramitar les convocatòries de subvencions de l'Institut Català de les Dones.

f) Gestionar les compres i els subministraments.

g) Gestionar el registre i la gestió del règim intern.

h) Fer el seguiment de les actuacions TIC i dels serveis informàtics a l'Institut Català de les Dones, de forma coherent amb el model general corporatiu.

i) Implementar les mesures necessàries per assegurar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal a l'Institut Català de les Dones.

j) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.data actualització (21/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya