Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció Executiva de l'Institut Català de les Dones (ICD)

Responsable

Sra.   Núria Ramon i Pérez

Càrrec

directora executiva de l'Institut Català de les Dones

Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 495 16 00
Fax
93 443 94 56
Contacte

Funcions

Complir i fer complir les disposicions que regulen l'Institut Català de les Dones i els acords de la Junta de Govern.

Preparar i presentar a la Presidència de l'Institut Català de les Dones les propostes i la informació necessària sobre assumptes que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la Junta de Govern.

Exercir la representació judicial de l'Institut Català de les Dones, i també l'ordinària en l'àmbit extrajudicial , mitjançant la signatura de convenis, concerts i contractes privats o públics necessaris per a la realització de les finalitats de l'Institut.

Prestar suport a la Presidència de l'Institut Català de les Dones en matèria de representació de l'entitat, quan aquesta ho sol·liciti.

Autoritzar les despeses i pagaments que s'hagin d'efectuar amb càrrec als pressupostos de l'Institut.

Atorgar apoderaments a favor del personal de l'Institut o de terceres persones.

Proporcionar el suport i l'impuls institucional necessari per tal d'assegurar el funcionament del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Exercir la direcció del personal.

Organitzar i dirigir els serveis de l'Institut.

Establir les directrius per l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost, la liquidació de comptes, la plantilla de personal, i la relació de llocs de treball, així com preparar la memòria.

Exercir qualsevol altra funció o competència que se li encomani o se li delegui.

Components

La Direcció executiva organitza els seus serveis per mitjà dels àmbits funcionals següents:

a) Àrea Economicoadministrativa.
b) Àrea de Planificació i Seguiment de l'Actuació del Pla del Govern.
c) Àrea de Promoció d'Activitats i Entitats.
d) Àrea de Programes Europeus.
e) Centre de Documentació.data actualització (15/06/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya