Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial

    Organigrama

Responsable

Sr.   José Maria Fortuny Olivé

Càrrec

sub-director general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dur a terme les actuacions relatives a l'ordenació, la inspecció i el foment del transport terrestre de
persones i mercaderies.
b) Programar, impulsar i fer el seguiment de l'acció administrativa en l'àmbit del transport terrestre i donar
suport tècnic als organismes de col·laboració, consulta i participació sectorial en la matèria.
c) Elaborar i executar programes d'actuació en el transport de mercaderies i activitats logístiques per impulsar
la consolidació del sector amb accions de millora en l'entorn empresarial i operatiu.
d) Promoure accions en l'àmbit sectorial del transport per a la seva adaptació a les polítiques sobre
intermodalitat, tractament de les especialitats en el transport, condicions d'ús de les infraestructures,
condicions tècniques dels vehicles i desenvolupament d'estratègies per a l'ús d'energies alternatives.
e) Impulsar, organitzar, fer el seguiment i controlar les activitats formatives i proves per a l'accés a la
professió de transportista, les seves activitats auxiliars i complementàries, així com qualsevol activitat
formativa del sector del transport dins l'àmbit de les seves competències.
f) Fomentar la realització d'activitats dirigides a promoure la resolució de conflictes en el sector del transport
terrestre i elaborar propostes per a la regulació d'un sistema de mediació en matèria de transport terrestre.
g) Donar suport tècnic a la Direcció General en la seva coordinació funcional dels Serveis Territorials de
Mobilitat i dels Serveis Territorials de Transports, en el que li correspongui per raó de la matèria.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (08/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya