Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Juridicoadministrativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Aina Homs i Riera

Càrrec

responsable de l'Àrea Juridicoadministrativa (e.f.)

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Fer el seguiment jurídic de les mesures d'acolliment simple en família aliena i d'acolliment preadoptiu.
  • Fer els informes i estudis que li encomanin en relació amb les funcions de l'Institut.
  • Mantenir actualitzada la legislació comparada en matèria d'adopció internacional.
  • Revisar el compliment dels requisits de les institucions d'integració familiar i les entitats col·laboradores d'adopció internacional a l'efecte de la seva acreditació i exercir la funció inspectora.
  • Planificar, supervisar i controlar la gestió de personal i la gestió econòmica i administrativa de l'Institut.
  • Proposar i revisar els convenis i contractes que en matèria d'acolliments i adopcions porti a terme l'Institut.
  • Supervisar la documentació que l'Institut ha d'emetre per exigència dels diferents països per a l'adopció internacional i tramitar-la quan correspogui.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani l'òrgan superior.


data actualització (22/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya