Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Es crea la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, com a òrgan de coordinació interdepartamental de l'Administració de la Generalitat en matèria de trànsit i seguretat viària.

Són funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària les següents:

- Fer el seguiment del desenvolupament del Pla català de seguretat viària.

- Fer el seguiment de l'evolució del sistema de trànsit de Catalunya i de l'accidentalitat que es produeix en les vies urbanes i interurbanes.

- Fer propostes relatives a seguretat viària a les administracions públiques i a les entitats i associacions de tota mena.

- Crear les comissions i grups de treball que puguin ajudar a fer complir l'objectiu de millorar la seguretat viària dels ciutadans de Catalunya.

La Comissió es reuneix si més no una vegada cada 3 mesos.

El règim d'acords i de constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària es regeix per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de Catalunya.

Components

Aquesta Comissió és presidida per la persona titular del Departament d'Interior i actuarà com a vicepresidència 1a. la persona titular de la Secretaria de Seguretat Pública (actualment aquest àmbit competencial recau en la Secretaria general) i com a vicepresidència 2a. la persona titular de la direcció del Servei Català de Trànsit.

Així mateix, estarà integrada per:

- La persona titular d'una de les delegacions territorials del Govern en representació de l'Administració territorial de la Generalitat.
- 3 persones del Departament de Territori i Sostenibilitat (abans una de l'antic Departament de Medi Ambient i Habitatge i dues de l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques)
- Una persona representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (antic Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural)
-2 persones representants del Departament d'Interior (antic Departament d'Interior i Relacions Institucionals)
- 2 persones d'Empresa i Ocupació (abans una de l'antic Departament de Treball i una de l'antic Departament d'Innovació, Universitats i Empresa)
- Una persona d'Ensenyament (antic Departament d'Educació)
- Una persona de Governació i Relacions Institucionals (abans Departament de Governació i Administracions Públiques)
- 2 persones del Departament de Salut.

- Formaran part de la Comissió també els membres que integren el Comitè de Direcció de Trànsit.

Quan ho aconsellin els assumptes a tractar, es podran convidar, en qualitat de consultors, amb veu i sense vot, aquelles persones que puguin ajudar en els treballs i deliberacions de la Comissió. Els membres de la Comissió són nomenats per la persona titular del Departament, a proposta de cadascun dels departaments esmentats anteriorment.

data actualització (31/10/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya