Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora d'Obtenció i Trasplantament de Teixit Vascular

Responsable

Sr.   Josep Lluís Pomar Moya-Prats

Càrrec

president de la Comissió Assessora d'Obtenció i Trasplantament de Teixit Vascular

Adreça
Passeig del Taulat, 106-116 (Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 490 62 50
Fax
93 491 37 11

 

NIF

S5800006H

 

Funcions

  • Elaborar, proposar i actualitzar els criteris mèdics d'indicació de trasplantament de teixit vascular segons els resultats de la recerca al nostre país i de la bibliografia internacional.
  • Analitzar els circuits actuals d'obtenció i distribució de teixit vascular, per tal de proposar protocols i circuits d'actuació que prevegin una optimització tant en l'obtenció com en la disponibilitat del teixit.
  • Proposar i supervisar la realització d'estudis dels costos relatius al procediment i la preservació del teixit, amb l'objectiu de la seva estandarització en tots els bancs de teixits de Catalunya, de manera que s'assoleixi una distribució i una utilització equitativa d'aquest teixit.
  • Proposar la realització d'estudis referents a l'eficàcia d'aquest tipus de trasplantament.
  • Elaborar estudis i informes i prestar assessorament en aquelles qüestions que, per mitjà de l'Organització Catalana de Trasplantaments, li siguin sotmeses pel Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i les entitats que en depenen.

Components

Els membres de la Comissió han de ser nomenats per un període de tres anys renovable successivament per iguals períodes de temps. Es compon d'un president i dels vocals següents:
  • Quatre professionals en representació dels centres hospitalaris.
  • Un en representació de les institucions relacionades amb les tècniques de processament i preservació de teixit vascular.
  • Un en representació dels coordinadors de trasplantament dels hospitals amb activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans i teixits.
  • Un en representació de les societats científiques catalanes.
  • Un en representació de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).
El secretari serà un representant de l'Organització Catalana de Trasplantaments.


data actualització (20/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya