Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Procediment (Turisme)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Jiménez Pérez

Adreça
Passeig de Gràcia, 105
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 98 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Obrir diligències i instruir, en el seu cas, expedients sancionadors derivats del control i la disciplina administrativa necessària en l'exercici de l'activitat turística il·legal o irregular.
  • Coordinar les actuacions que en matèria sancionadora es puguin derivar en exercici de les funcions a nivell intradepartamental, interdepartamental i interadministratiu, així com instruir i tramitar els expedients sancionadors corresponents a l'àmbit territorial de Barcelona.
  • Atendre les reclamacions en matèria de prestació de serveis turístics.
  • Preparar les resolucions sancionadores que en primera instància correspongui dictar als òrgans de la Direcció General de Turisme.
  • Informar i tramitar els recursos interposats contra resolucions del seu àmbit.
  • Desenvolupar, si s'escau, accions mediadores per a la resolució pactada dels conflictes.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (12/09/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya