Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Procediment (Turisme)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna M. Martínez i Ribas

Adreça
Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 98 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Obrir diligències i instruir, en el seu cas, expedients sancionadors derivats del control i la disciplina administrativa necessària en l'exercici de l'activitat turística il·legal o irregular.
  • Coordinar les actuacions que en matèria sancionadora es puguin derivar en exercici de les funcions a nivell intradepartamental, interdepartamental i interadministratiu, així com instruir i tramitar els expedients sancionadors corresponents a l'àmbit territorial de Barcelona.
  • Atendre les reclamacions en matèria de prestació de serveis turístics.
  • Preparar les resolucions sancionadores que en primera instància correspongui dictar als òrgans de la Direcció General de Turisme.
  • Informar i tramitar els recursos interposats contra resolucions del seu àmbit.
  • Desenvolupar, si s'escau, accions mediadores per a la resolució pactada dels conflictes.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


data actualització (18/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya