Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans i Règim Interior (EADOP)

    Organigrama

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 20-30 2a. planta
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 292 54 00
Fax
93 292 54 35

Funcions

Gestionar i administrar els recursos humans de l'Entitat, d'acord amb la normativa vigent.

Gestionar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Entitat.

Fer la proposta dels contractes de treball i gestionar la nòmina i les cotitzacions a la Seguretat Social, així com custodiar els expedients del personal.

Coordinar i controlar els expedients sobre situacions administratives, règim disciplinari, reconeixement de serveis, vacances, permisos, llicències i altres incidències dels recursos humans de l'Entitat.

Elaborar la proposta del pressupost de personal i els plans anuals de formació, i fer-ne el seguiment.

Dirigir l'avaluació continuada de personal de l'Entitat i valorar els llocs de treball i el seu dimensionament.

Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal incorporant-hi la perspectiva de gènere.

Avaluar els riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com la promoció d'activitats de formació, informació i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Supervisar l'atenció al públicel registre i la comunicació interna.

Coordinar el règim interior, els serveis comuns i l'àrea de consergeria.

Coordinar i controlar el manteniment i la conservació del patrimoni de l'EADOP.

Coordinar la gestió de totes les instal·lacions de l'Entitat.

Coordinar les obres de condicionament i millora dels edificis i dependències de l'Entitat.

Supervisar i executar la gestió de compres i subministraments.

Gestionar el Pla de continuïtat del DOGC.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (13/04/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya