Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Manteniment i Subministraments

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Morera i Borrell

Càrrec

cap de la Secció de Manteniment i Subministraments

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Planificar i controlar les tasques de conservació regular i manteniment preventiu de les instal·lacions, els equipaments i els utillatges.

Confeccionar anualment un pla director de manteniment de l'immobilitzat, amb propostes de desenvolupament de millores preventives.

Elaborar i actualitzar periòdicament l'inventari de béns mobles i immobles.

Elaborar periòdicament informes de control sobre l'estat actualitzat de les instal·lacions.

Planificar i gestionar, d'acord amb les necessitats dels serveis, l'adquisició de béns i serveis per al funcionament normal de les activitats de l'Institut.

Elaborar els plecs tècnics per a la contractació administrativa de les obres, els subministraments i els serveis generals de l'Institut.

Gestionar l'execució de la contractació de béns corrents i de serveis, obres i inversions.

Proposar actuacions de millora, racionalització i optimització de les instal·lacions i els equipaments de l'Institut.

Executar les actuacions necessàries per a la implantació dels plans d'emergència i les millores corresponents a mesures de seguretat i salut laboral.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (30/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya