Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica i Administrativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ester Pascual Estal

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Coordinar i supervisar la gestió i administració del personal de l'Institut.

Coordinar i supervisar la proposta d'avantprojecte de pressupost de l'Institut i supervisar l'administració i l'execució d'aquest pressupost.

Dissenyar i coordinar els processos relacionats amb la gestió administrativa, els serveis generals i el règim interior.

Coordinar l'elaboració i la tramitació dels expedients de contractació que siguin competència de l'Institut.

Supervisar els expedients amb contingut econòmic, controlar la comptabilitat pressupostària, extrapressupostària i analítica, així com supervisar la confecció de les liquidacions del pressupost i la presentació dels comptes anuals.

Supervisar i controlar els ingressos propis de l'Institut, supervisar l'habilitació i la recaptació per la via de constrenyiment.

Supervisar la gestió de la tresoreria, la planificació dels pagaments i les previsions d'ingressos.

Coordinar la gestió del patrimoni i el manteniment de les infraestructures, les instal·lacions i els equipaments.

Supervisar la implantació de les aplicacions informàtiques corporatives, dels projectes informàtics propis i la promoció de l'ús de les noves tecnologies, així com coordinar el funcionament i el manteniment de l'equipament informàtic i de comunicacions i planificar-ne el desenvolupament d'acord amb les necessitats dels serveis.

Dissenyar la implantació de propostes organitzatives, racionalització i simplificació de procediments administratius i programes interdepartamentals.

Coordinar i avaluar la implantació de mesures preventives en matèria de riscos laborals i col·laborar en la definició i implantació de les polítiques departamentals en matèria de seguretat i salut laborals.

Supervisar i coordinar el funcionament del servei d'allotjament de la residència d'alumnes i administrar-ne els recursos.

Coordinar i supervisar l'arxiu documental de l'Institut.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (21/01/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya