Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de la Policia

Responsable

Sr.   Pere Ferrer Sastre

Càrrec

director general de la Policia

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96
Fax
93 300 95 23
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció


Horari d'atenció telefònica
de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

Horari centraleta (estiu)
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 8 a 19.30 h.

Observacions

Horari d'atenció telefònica de 8.00 a 20.00 hores. En període d'estiu (de l'1/6 al 30/9) l'horari de la centraleta és de 8.00 a 19.30 hores.

Adreça
Avinguda de la Pau, 120
Població
08206  Sabadell
Telèfon
93 728 52 00

Funcions

Corresponen a la persona titular de la Direcció General de la Policia exercir el comandament, direcció i inspecció del cos de mossos d'esquadra, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, assegurar la convivència pacifica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, així com vetllar per garantir la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i la seguretat ciutadana.

Corresponen a la Direcció General de la Policia les funcions següents:

Exercir el comandament de les unitats policials i administratives que en depenen.

Elaborar i formular propostes sobre l'organització general del cos de mossos d'esquadra i la determinació de les necessitats del personal en les diverses escales, categories i especialitats.

Elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat del cos de mossos d'esquadra i dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat policial.

Aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de mossos d'esquadra.

Elaborar i remetre a la Secretaria General les convocatòries d'accés i provisió, les propostes de modificació de la relació de llocs de treball i les ofertes d'ocupació del cos de mossos d'esquadra.

Executar el pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a la Secretaria General del Departament.

Proposar a la Secretaria General el pla director de sistemes d'informació i telecomunicacions de l'àmbit del servei policial, el qual s'ha d'integrar en el Pla director de TIC del Departament.

Dirigir l'elaboració dels estudis i informes necessaris per a l'exercici de les competències pròpies en el camp de la seguretat ciutadana.

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa vigent en matèria de seguretat pública i policia.data actualització (10/07/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya