Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Xarxa Tècnica de Política Lingüística


Adreça
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 567 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Fer el seguiment de les propostes normatives del departament respectiu per tal d'avaluar-ne l'impacte lingüístic i informar-ne la Direcció General de Política Lingüística, a l'efecte que la Direcció General pugui emetre informe sobre els projectes normatius que es relacionen amb la política lingüística de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat.
b) Vetllar pel compliment al departament respectiu de la legislació sobre usos lingüístics a l'Administració i de la normativa sobre coneixement del català i de l'occità aranès per part del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
c) Vetllar per l'ús correcte i uniforme de la terminologia, en col·laboració amb el Centre de Terminologia Termcat, i prestar l'assessorament lingüístic necessari al departament respectiu, tot fomentant un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.
d) Proposar a la persona titular de la secretaria general del departament respectiu o, si s'escau, de la Direcció General de Política Lingüística, les actuacions encaminades a fomentar l'ús del català i de l'occità aranès en l'àmbit corresponent.
e) Informar la Direcció General de Política Lingüística sobre l'actuació del departament respectiu en matèria de política lingüística i proveir-la d'indicadors que permetin avaluar-ne l'impacte.
f) Qualsevol altra funció relacionada amb l'impuls departamental de la política lingüística que li encomani la persona titular de la secretaria general del departament o la Direcció General de Política Lingüística.

Components

La Xarxa Tècnica de Política Lingüística és formada per personal de l'Administració de la Generalitat destinat als diferents departaments, entitats autònomes i d'altres ens dependents de l'Administració de la Generalitat, en el nombre necessari per al compliment de les seves funcions, amb un mínim de dues persones per departament. Aquest personal s'ha d'adscriure a la secretaria general del departament corresponent, preferentment, als gabinets tècnics que en depenguin.


data actualització (21/07/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya