Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor Sobre el Tractament Farmacològic de la Malaltia d'Alzheimer

Responsable

Sra.   Mercè Boada i Rovira

Càrrec

presidenta del Consell Assessor Sobre el Tractament Farmacològic de la Malaltia d'Alzheimer

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 482 41 00
Fax
93 482 45 25

Observacions

Secretària: Carmen Medina.

Funcions

a) Elaborar estudis i informes sobre la prescripció correcta dels fàrmacs indicats per al tractament de la malaltia d'Alzeimer en l'àmbit de Catalunya.
b) Elaborar i proposar l'adopció dels protocols d'utilització dels fàrmacs indicats per al tractament de la malatia així com també un model de butlleta informatitzada.
c)Avaluar les dades que es facin constar a les butlletes a què es refereix l'apartat anterior.
d) Proposar les mesures necessàries per tal que en l'elaboració del cens dels malalts que reben tractament farmacològic es garanteixi el dret a la intimitat del malalt i la confidencialitat de les dades que s'hi consignin.
e) Emetre el seu informe en resposta a les consultes que a través de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, els puguin plantejar els metges dels malalts que prenen fàrmacs autoritzats per al tractament de la malaltia, així com les societats científiques i entitats representatives d'aquests metges.
f) Promoure la informació adequada en relació amb el tractament farmacològic de la malaltia.
g) Comunicar al Conseller de Sanitat i Seguretat Social o al director del Servei Català de la Salut o, si s'escau, a tots dos, aquells problemes o necessitas que, segons el seu judici, requereixin un estudi i una actuació per part dels respectius òrgans competents del Departament de Sanitat i Seguretat Social o del Servei Català de la Salut.


Components

a) President.
b) Vocals: cinc professionals de reconegut prestigi en el camp del tractament de la malaltia d'Alzheimer i un representant de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, que serà el secretari.

El President és nomenat per un període de dos anys, renovable successivament per iguals períodes de temps. Els vocals són nomenats per un període de quatre anys, renovable successivament per iguals períodes de temps.

data actualització (04/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya