AccÚs al contingut (Alt + 1)
AccÚs al men˙ de la secciˇ (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Responsable

Sr.   Toni Mora N˙˝ez

Càrrec

president del Consell de Treball, Econ˛mic i Social de Catalunya

Adreça
Carrer de la Diputaciˇ, 284
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 270 17 80
Fax
93 270 17 82
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

 

NIF

Q-0801141-C

 

Funcions


Funcions del Ple:

- Establir les lÝnies generals de l'actuaciˇ del Consell.

- Emetre els dictÓmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitaciˇ corresponent, previstos a l'article 2.1.a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny.

- Emetre els dictÓmens previstos a l'article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny.

- Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a solĚlicitud del Govern o dels consellers o conselleres.

- Acordar l'elaboraciˇ de propostes, d'informes o d'estudis a iniciativa pr˛pia sobre les matŔries que sˇn pr˛pies del Consell, i, si escau, aprovar-los.

- Aprovar definitivament i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, la Mem˛ria sobre la situaciˇ socioecon˛mica i laboral de Catalunya.

- Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l'Informe sobre la situaciˇ dels treballadors aut˛noms a Catalunya.

- Regular el rŔgim d'organitzaciˇ i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el Reglament intern.

- Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.

- Ratificar la persona proposada per ocupar el cÓrrec de president o presidenta del Consell.

- Aprovar la separaciˇ del president o presidenta, en una sessiˇ especÝfica convocada a aquest efecte.

- Ratificar la persona proposada per ocupar el cÓrrec de secretari o secretÓria executiu.

- ConŔixer amb carÓcter previ la separaciˇ de la persona que ocupa el cÓrrec de secretari o secretÓria executiu.

- Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidŔncies, a proposta cadascuna, dels Grups Primer i Segon, respectivament i entre llurs membres.

- Designar els membres de la Comissiˇ Executiva.

- Crear, si escau, comissions de treball de carÓcter temporal per tractar qŘestions especÝfiques, dins de les matŔries de la competŔncia del Consell i, determinar-ne la composiciˇ.

- Delegar, si escau, en la Comissiˇ Executiva, l'aprovaciˇ de dictÓmens.

- Declarar la situaciˇ d'incompatibilitat, a proposta de la Comissiˇ Executiva, d'algun membre del Consell.

- Determinar l'existŔncia de violaciˇ de la reserva pr˛pia de les funcions dels membres del Consell, a l'efecte del seu cessament. -

- ConŔixer les funcions que el president o presidenta delegui en els vicepresidents.

- Donar el vistiplau en relaciˇ amb la plantilla i l'estructura orgÓnica del Consell.

- Donar el vistiplau a l'informe de gestiˇ del Consell.


Funcions de la Comissiˇ Executiva

- ColĚlaborar amb el president o presidenta en la direcciˇ de l'actuaciˇ del Consell.

- Adoptar les mesures necessÓries per a l'aplicaciˇ dels acords aprovats pel Ple.

- Fer el seguiment dels treballs dels diferents ˛rgans del Consell.

- Fixar les directrius i disposar tot all˛ necessari per a l'elaboraciˇ de la proposta anual d'informe sobre la situaciˇ dels treballadors aut˛noms a Catalunya, aprovar-lo i elevar-lo al Ple.

- Aprovar el projecte de Reglament intern d'organitzaciˇ i funcionament.

- Elaborar i aprovar l'avantproposta de pressupost anual.

- Elaborar el projecte de mem˛ria anual i, aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer semestre de l'any.

- Aprovar l'informe de gestiˇ del Consell de Treball, Econ˛mic i Social de Catalunya, que haurÓ de disposar del vistiplau posterior del Ple.

- Elaborar el Pla de treball anual.

- Aprovar els dictÓmens que es tramitin amb carÓcter d'urgŔncia, amb la delegaciˇ prŔvia expressa del Ple, quan, per circumstÓncies excepcionals degudament acreditades, no puguin ser aprovats pel Ple.

- Aprovar la plantilla i l'estructura orgÓnica del Consell, informant el Ple perquŔ hi doni el seu vistiplau.

- Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar els treballs dels diferents ˛rgans i comissions de treball.

- Efectuar el seguiment del dictÓmens i informes emesos pel Consell.

- Aprovar la proposta de contractaciˇ de consultes o dictÓmens externs, a iniciativa pr˛pia o a proposta del president o presidenta o de les comissions de treball.

- ConŔixer i pronunciar-se sobre la substituciˇ, en cas de vacant, absŔncia o malaltia, del secretari o secretÓria executiu per la persona que designi el president o presidenta.

- Qualsevol altra funciˇ que el Ple li delegui expressament.

Components

Ens independent. Participaciˇ de la Generalitat: MajoritÓria Directa.

El Consell Ús integrat per trenta-set membres distribu´ts de la manera segŘent:

- La persona que n'ocupa la PresidŔncia.

- El Grup Primer, en representaciˇ de les organitzacions sindicals mÚs significatives (CCOO i UGT), format per dotze membres.

- El Grup Segon, en representaciˇ de les organitzacions empresarials mÚs significatives (Foment i Pimec-Sefes), format per dotze membres.

- El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representaciˇ del sector agrari, el sector maritimopesquer i el sector de l'economia social, i sis mÚs, que sˇn persones expertes de reconegut prestigi en les matŔries que sˇn competŔncia del Consell.


Ďrgans del Consell de Treball, Econ˛mic i Social de Catalunya:

- El Ple La Comissiˇ Executiva.

- Les comissions de treball.

- La PresidŔncia.

- Les vicepresidŔncies.

- La Secretaria Executiva.


data actualització (03/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya