Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Assumptes Econòmics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gloria Gornes i Jover

Càrrec

cap de la Secció d'Assumptes Econòmics

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Secció d'Assumptes Econòmics té les funcions següents:

a) Preparar propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General relatives als serveis de protecció als infants i adolescents.
b) Elaborar i tramitar els documents comptables i dur la comptabilitat pressupostària i analítica de la Direcció General pel que fa als serveis de protecció.
c) Gestionar els expedients de dietes del personal de la Direcció General i tramitar els documents comptables per al seu pagament.
d) Coordinar la distribució dels fons de maniobra de la Direcció General i de les diferents subhabilitacions.
e) Tramitar les demandes de béns mobles i d'altres béns inventariables.
f) Coordinar amb els diferents òrgans de la Direcció General i territorials competents en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència el seguiment de l'execució del pressupost.
g) Tramitar els contractes de serveis i subministraments de la Direcció General i fer-ne el seguiment i la recepció fins al seu pagament.
h) Col·laborar en el control i supervisió del manteniment de l'inventari dels béns mobles.
i) Elaborar propostes de contractes administratius de la Direcció General i coordinar-ne el seguiment econòmic.
j) Tramitar les sol·licituds de les prestacions socials de caràcter econòmic per a menors d'edat en situació de risc, per l'acolliment familiar simple o permanent en família extensa i per a joves extutelats que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, i els documents comptables per al seu pagament.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (24/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya