Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Administrativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gemma Pérez Berenguer

Càrrec

cap del Servei de Gestió Administrativa

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Gestió Administrativa té les funcions següents:

a) Gestionar els assumptes de recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament.
b) Col·laborar en la negociació sindical amb els representants dels treballadors.
c) Donar suport als òrgans competents del Departament en la gestió de la prevenció i de la vigilància de la salut laboral.
d) Organitzar i controlar l'activitat econòmica dins l'àmbit de competències de la Direcció General i dels centres propis i controlar igualment l'inventari dels béns mobles.
e) Coordinar la preparació de propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, fer el seguiment de la comptabilitat pressupostària i analítica, supervisar els documents comptables i els fons d'habilitació i controlar els fons lliurats a les subhabilitacions.
f) Gestionar i supervisar les propostes dels expedients de compres de serveis i subministraments i altres despeses, sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament.
g) Coordinar l'elaboració de propostes de subvencions, convenis i contractes administratius de la Direcció General i coordinar el seguiment econòmic corresponent.
h) Fer el seguiment del compliment de les obligacions contractuals dels centres de gestió delegada.
i) Coordinar la gestió de les prestacions socials de caràcter econòmic per a menors d'edat en situació de risc, per l'acolliment familiar simple o permanent en família extensa i per a joves extutelats que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (08/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya