Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Maestro Palomar

Càrrec

cap del Servei de Gestió de Recursos Humans (e.f.)

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 70

Funcions

a) Administrar i fer el seguiment dels assumptes de personal de la Secretaria sectorial, així com dels serveis de l'Administració de justícia, supervisant l'aplicació del règim retributiu i l'elaboració de la nòmina del personal funcionari dels òrgans judicials.
b) Gestionar els expedients de nomenament del personal interí de les oficines judicials.
c) Fer el seguiment i controlar les incapacitats temporals i els accidents laborals del personal de l'Administració de justícia.
d) Gestionar les situacions administratives del personal al servei de l'Administració de justícia i controlar i supervisar els expedients d'incompatibilitats.
e) Controlar i supervisar l'ordenació i la gestió del temps del personal, i proposar mesures i criteris per a l'aplicació de la normativa corresponent.
f) Gestionar el registre del sistema de gestió del personal d'acord amb els perfils d'usuaris.
g) Supervisar la gestió i custòdia dels expedients administratius del personal al servei de l'Administració de justícia i gestionar el fons d'acció social.
h) Coordinar la informació i les consultes del portal de l'empleat.
i) Coordinar, orientar i donar suport en matèries de l'àmbit de la seva competència a les gerències i serveis territorials.
j) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (30/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya