Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Maestro Palomar

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics (e.f.)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació acordada amb els òrgans transversals responsables de l'elaboració i el manteniment dels plans d'equipaments d'infraestructures i de TIC, la gestió de despesa centralitzada i la gestió dels programes pressupostaris de la Secretaria.
b) Planificar i gestionar la política de recursos humans de la Secretaria i del personal que presta els seus serveis en l'Administració de justícia, dins de l'àmbit de les seves competències.
c) Coordinar la gestió de la provisió de llocs de treball de les oficines judicials.
d) Coordinar l'execució de la política de prevenció de riscos laborals.
e) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives.
f) Proposar la planificació anual de despesa del pressupost de la Secretaria, supervisar la seva execució i gestionar les prioritats coordinant les necessitats dels diferents centres de cost.
g) Proposar mesures per homogeneïtzar i optimitzar els sistemes de compres i l'adquisició de subministraments per part de les diferents unitats promotores.
h) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació, subministraments i compres de la Secretaria sectorial.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (11/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya