Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora de Trasplantament de Còrnia

Responsable

Sr.   Borja Corcòstegui Guraya

Càrrec

president de la Comissió Assessora de Trasplantament de Còrnia

Adreça
Passeig del Taulat, 106-116 (Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 490 62 50
Fax
93 491 37 11

 

NIF

S5800006H

 

Funcions

 • Elaborar, proposar i actualitzar els criteris mèdics d'indicació de trasplantament de còrnia segons els resultats de la recerca al nostre país i de la bibliografia general.
 • Analitzar els circuits actuals d'obtenció i distribució de teixit corneal, per tal de proposar protocols i circuits d'actuació que prevegin una optimització tant en l'obtenció com en la disponibilitat del teixit.
 • Proposar l'adopció de criteris que permetin assolir l'equitat en la gestió de les llistes d'espera dels pacients pendents de tractament.
 • Proposar la realització d'estudis referents a l'eficàcia d'aquest tipus de trasplantament.
 • Elaborar estudis i informes i prestar assessorament en aquelles qüestions que, a través de l'Organització Catalana de Trasplantaments, li siguin sotmeses pel Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i les entitats que en depenen.

Components

Els membres de la Comissió han de ser nomenats per un període de tres anys renovable successivament per iguals períodes de temps. Es compon d'un president i dels vocals següents:
 • Set professionals de reconegut prestigi en el camp del trasplantament de còrnia, amb la distribució següent:
  • Quatre en representació dels centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP).
  • Un en representació dels hospitals no integrats en l'esmentada xarxa.
  • Un en representació de les institucions relacionades amb les tècniques de processament i preservació de còrnies.
  • Un en representació dels coordinadors de trasplantament dels hospitals amb activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans i teixits.
 • Un a proposta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
 • Un a proposta de la Societat Catalana d'Oftalmologia.
 • Un a proposta de l'Organització Catalana de Trasplantament.
El president ha de ser un professional de reconegut prestigi en el camp de l'oftalmologia i tindrà vot de qualitat en cas d'empat.
El secretari serà un representant de l'OCATT.


data actualització (20/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya