Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Font Roa

Càrrec

cap del Servei de Contractació i Patrimoni

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 18
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients de contractació efectuades per les diferents unitats directives del Departament.

Coordinar l'elaboració i la tramitació de tots els expedients de contractació que siguin competència del Departament.
Gestionar les convocatòries i la realització de licitacions.

Controlar la tramitació dels expedients d'adquisició, cessió, arrendament de les finques, els edificis o els locals per a la instal·lació dels serveis del Departament.

Administrar els béns immobles adscrits al Departament.

Coordinar actuacions en matèria d'assegurances.

Coordinar i gestionar l'inventari dels béns mobles del Departament.

Controlar l'adquisició de béns inventariables i no inventariables i la seva distribució.

Formar part de les meses de contractació.

Assessorar les unitats del Departament en els temes de la seva competència.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (08/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya