Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)

Responsable

Sr.   Antoni Encinas Piñol

Càrrec

gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)

Adreça
Carrer Pablo Iglesias, 101-115
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 264 44 00
Fax
93 264 44 01
Adreça web
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.
divendres, de 9 a 14 h.

Període d'estiu (1 de juny a 30 de setembre), Setmana Santa i Nadal
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

 

NIF

A-60252137

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts
Funcions
Les funcions de la societat Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, són les següents:
a) Assistir les persones accidentades i malaltes crítiques en el mateix lloc on es produeixi l'accident o malaltia.
b) Traslladar assistidament els pacients, tant des del lloc de l'accident al centre assistencial, com des d'un centre sanitari a un altre, quan les necessitats mèdiques ho facin necessari i les disponibilitats de llits, els serveis de cada centre i el temps d'accés ho facin possible.
c) Coordinar la informació dels recursos hospitalaris i extrahospitalaris disponibles, per tal de prestar l'assistència d'emergència.
d) Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la prestació d'assistència en situacions de catàstrofe, en l'establiment dels plans d'emergència, i en l'aplicació de dispositius en casos de risc previsible.
e) Promoure i impartir la formació continuada al personal sanitari i no sanitari vinculat al seu objecte social.
f) Les funcions que li siguin encomanades pel Servei Català de la Salut en relació amb el servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112, o qualsevol altre sistema de característiques similars que el pugui substituir en el futur, i que poden incloure la resposta a les demandes d'assistència sanitària de la ciutadania que se li encomanin en el marc d'aquest sistema, així com l'activació, a aquests efectes, dels recursos assistencials disponibles més adients en cada cas.
g) Implementar i coordinar el sistema telefònic i/o telemàtic, d'atenció a les urgències i emergències sanitàries en l'àmbit territorial de Catalunya, o qualsevol altre sistema de característiques similars que el pugui substituir en el futur, així com les funcions de gestió d'aquest sistema que li encomani el Departament de Salut.
h) Actuar com a centre integrat de recepció, classificació i solució o derivació de demandes d'atenció i informació sanitària de la ciutadania.
i) Participar en la coordinació del transport sanitari en els termes encomanats.
j) Prestar l'assistència sanitària de qualsevol nivell assistencial i col·laborar-hi.
k) Gestionar la contractació dels recursos humans i materials per a la prestació del serveis sanitaris.
l) Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també totes aquelles activitats que se li encomanin en el marc del seu objecte social.
m) Implementar i donar suport a les actuacions de vigilància epidemiològica, protecció i promoció de la salut que li siguin encomanades.
n) Participar en aquelles tasques d'acció humanitària de caràcter sanitari esdevingudes en situacions d'emergència o catàstrofe fora del territori de Catalunya, en el marc de col·laboració amb les agències autonòmiques, nacionals i internacionals de cooperació, en els termes encomanats.

 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Societat Mercantil. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.data actualització (05/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya