Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)

Responsable

Sr.   Antoni Encinas Piñol

Càrrec

gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)

Adreça
Carrer de Pablo Iglesias, 101-115
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 264 44 00
Fax
93 264 44 01
Adreça web
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.
divendres, de 9 a 14 h.

Període d'estiu (1 de juny a 30 de setembre), Setmana Santa i Nadal
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Catalunya

Tipus de serveis
-Atenció, coordinació de les urgències i emergències extrahospitalàries:
Consulta sanitària urgent. Coordinació i assistència dels codis d'activació prehospitalària (IAM, ICTUS PPT, Risc Suïcidi i Sèpsia). Coordinació i assistència dels trasllats interhospitalaris de pacients crítics (adults, pediàtrics i nounats) i urgents no crítics. Gestió dels trasllats sanitaris extracomunitaris i dels trasllats sol·licitats des d'altres comunitats autònomes. Coordinació i assistència extrahospitalària dels Incidents de Múltiples Víctimes. Gestió de la demanda d'atenció continuada domiciliària dels EAPs fora de l'horari habitual dels mateixos. Serveis preventius i assistència sanitària dins dels Plans d'Emergència de la Generalitat de Catalunya. Emergències de Salut Pública.

-Consultes sanitàries no urgents:
Atenció i gestió de les demandes no urgents relacionades amb problemes de salut. 061 CatSalut Respon. Consultes relacionades amb l'VIH i les malalties de transmissió sexual, amb la salut sexual i reproductiva i amb drogues i alcohol, l'ús adequat i racionalitzat dels medicaments. Consultes pediàtriques. Consell al viatger. Consultes relacionades amb el tabac i programa de deshabituació tabàquica Quit Line.

-Seguiment de pacients del CODI IAM i Codi Risc suïcidi.

-Gestió administrativa: Atenció, gestió, tramitació i resolució de consultes de contingut administratiu relacionades amb temes de salut i el sistema sanitari: La Meva Salut, informació de farmàcies de guàrdia i centres, TSI. I altra informació relativa al sistema sanitari i els seus circuits.

-Servei de traducció. Gestió demandes de serveis de traducció dels centres de la xarxa sanitària i professionals del SEM.

-Gestió del Transport Sanitari No Urgent.

Entitats consorciades o participades.
Servei Català de la Salut

Data de creació
21/12/1992

 

NIF

A-60252137

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts
Funcions
Les funcions de la societat Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, són les següents:
a) Assistir les persones accidentades i malaltes crítiques en el mateix lloc on es produeixi l'accident o malaltia.
b) Traslladar assistidament els pacients, tant des del lloc de l'accident al centre assistencial, com des d'un centre sanitari a un altre, quan les necessitats mèdiques ho facin necessari i les disponibilitats de llits, els serveis de cada centre i el temps d'accés ho facin possible.
c) Coordinar la informació dels recursos hospitalaris i extrahospitalaris disponibles, per tal de prestar l'assistència d'emergència.
d) Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la prestació d'assistència en situacions de catàstrofe, en l'establiment dels plans d'emergència, i en l'aplicació de dispositius en casos de risc previsible.
e) Promoure i impartir la formació continuada al personal sanitari i no sanitari vinculat al seu objecte social.
f) Les funcions que li siguin encomanades pel Servei Català de la Salut en relació amb el servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112, o qualsevol altre sistema de característiques similars que el pugui substituir en el futur, i que poden incloure la resposta a les demandes d'assistència sanitària de la ciutadania que se li encomanin en el marc d'aquest sistema, així com l'activació, a aquests efectes, dels recursos assistencials disponibles més adients en cada cas.
g) Implementar i coordinar el sistema telefònic i/o telemàtic, d'atenció a les urgències i emergències sanitàries en l'àmbit territorial de Catalunya, o qualsevol altre sistema de característiques similars que el pugui substituir en el futur, així com les funcions de gestió d'aquest sistema que li encomani el Departament de Salut.
h) Actuar com a centre integrat de recepció, classificació i solució o derivació de demandes d'atenció i informació sanitària de la ciutadania.
i) Participar en la coordinació del transport sanitari en els termes encomanats.
j) Prestar l'assistència sanitària de qualsevol nivell assistencial i col·laborar-hi.
k) Gestionar la contractació dels recursos humans i materials per a la prestació del serveis sanitaris.
l) Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també totes aquelles activitats que se li encomanin en el marc del seu objecte social.
m) Implementar i donar suport a les actuacions de vigilància epidemiològica, protecció i promoció de la salut que li siguin encomanades.
n) Participar en aquelles tasques d'acció humanitària de caràcter sanitari esdevingudes en situacions d'emergència o catàstrofe fora del territori de Catalunya, en el marc de col·laboració amb les agències autonòmiques, nacionals i internacionals de cooperació, en els termes encomanats.

 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Societat Mercantil. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.data actualització (17/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya