Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gerència de l'Àmbit Metropolità Sud. Regió Sanitària Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Puigdollers i Fargas

Càrrec

gerent de l'Àmbit Metropolità Sud

Adreça
Carrer d'Esteve Terradas, 30 Edifici Mestral (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 551 57 00 / 061 CatSalut Respon

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Representar el Departament de Salut i el CatSalut al territori i coordinar el conjunt d'activitats del Departament de Salut i els òrgans de direcció i gestió.
b) Impulsar i coordinar la interlocució amb els diferents agents que hi intervenen: administracions públiques, ajuntaments, entitats cíviques, agents socials, institucions, proveïdors i ciutadania.
c) Elaborar les propostes de contractació de serveis assistencials i gestionar els acords, convenis i concerts subscrits per a la prestació de serveis.
d) Promoure i coordinar aliances i actuacions entre les entitats proveïdores.
e) Controlar l'aplicació de les directrius generals i els criteris d'actuació.
f) Assumir la direcció i gestió del seu àmbit territorial.
g) Impulsar, coordinar i avaluar els serveis i les unitats de la regió sanitària corresponents al seu àmbit territorial.
.Tot això sens perjudici del que estableixen la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l'article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, de conformitat amb els quals el Consorci exerceix les funcions previstes per a les regions sanitàries pel que fa a la ciutat de Barcelona.data actualització (02/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya