Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació Lingüística

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Pere i Mas

Càrrec

cap del Servei de Planificació Lingüística

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 64 59
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar, planificar, impulsar i coordinar les activitats de planificació lingüística del Departament i dels organismes que en depenen.
b) Vetllar pel compliment de la normativa sobre usos lingüístics oficials i sobre coneixements de llengua catalana del personal.
c) Assessorar el Departament en l'adopció de models de gestió de les llengües en l'àmbit de la salut i, en general, en qualsevol acord o normativa que provingui del Govern en matèria lingüística.
d) Dissenyar estratègies i elaborar plans de treball per impulsar i millorar l'ús de la llengua catalana en el sector sanitari públic i privat.
e) Dur a terme accions de dinamització i assessorament lingüístics, i establir els criteris necessaris per assolir els estàndards de qualitat lingüística en els diferents suports comunicatius del Departament. Vetllar per la comprensibilitat i el bon ús del llenguatge especialitzat de les ciències de la salut.
f) Gestionar i coordinar les revisions i traduccions de documents.
g) Coordinar l'elaboració de les memòries i informes anuals de política lingüística.
h) Vetllar per l'aplicació de la normativa d'usos lingüístics en les tecnologies de la informació i la comunicació, i en els productes informàtics de l'àmbit sanitari.
i) Programar i gestionar les activitats de formació i perfeccionament en matèria de llengua catalana, i analitzar les necessitats formatives específiques dels professionals sanitaris.
j) Coordinar la Xarxa Tècnica de Política Lingüística del Departament.
k) Coordinar i supervisar la gestió de les queixes lingüístiques dels usuaris de la sanitat.
l) Impulsar recursos lingüístics i terminològics relacionats amb l'àmbit de la salut. Establir protocols i convenis de col·laboració per a l'elaboració de lèxics i diccionaris en col·laboració amb altres organismes, particularment amb el TERMCAT.
m) Elaborar els formularis del Departament i normalitzar-los gràficament vetllant per la correcta aplicació del Programa d'identificació visual (PIV).
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (08/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya