Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gemma Enfedaque Montes

Càrrec

cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 80 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva.
b) Gestionar el Registre públic de contractes.
c) Gestionar el Registre electrònic d'empreses licitadores i l'oficial d'empreses classificades.
d) Fer l'anàlisi, gestió i proposta de tot el que té relació amb les classificacions empresarials que ha d'acordar la Comissió de Classificació.
e) Garantir l'impuls i l'execució dels acords dels òrgans de la Junta Consultiva.
f) Preparar i obtenir informació sobre els assumptes que han de conèixer els òrgans de la Junta Consultiva.
g) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a totes les funcions encomanades a la Junta Consultiva.
h) Preparar els informes perquè els aprovin els diversos òrgans col·legiats de la Junta Consultiva.
i) Redactar el projecte de memòria anual perquè l'aprovi el Ple de la Junta Consultiva.
j) Executar els projectes vinculats a la gestió electrònica dels expedients de contractació pública.
k) Tramitar i proposar la resolució dels expedients de prohibició per contractar, d'acord amb la legislació vigent de contractació pública, en l'àmbit de les seves competències.
l) Exercir les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats pel que fa al Ple, a la Comissió Permanent, a la Comissió de Classificació Empresarial, a l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats i al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 7, 10.1, 12, 13.3 bis i 15 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, respectivament.
m) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents i presidentes.
n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (08/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya