Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Neus Colet i Arean

Càrrec

Cap de la Secretaria Tècnica

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 552 80 90
Fax
93 552 82 84
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Horari d'atenció

Igual que el de registre.

Funcions

a) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva.

b) Gestionar el Registre públic de contractes.

c) Gestionar el Registre electrònic d'empreses licitadores i l'oficial d'empreses classificades.

d) Fer l'anàlisi, gestió i proposta de tot allò relacionat amb les classificacions empresarials que ha d'acordar la Comissió de Classificació.

e) Garantir l'impuls i l'execució dels acords dels òrgans de la Junta Consultiva.

f) Preparar i obtenir informació sobre els assumptes que han de conèixer els òrgans de la Junta Consultiva.

g) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a totes les funcions encomanades a la Junta Consultiva.

h) Preparar els informes perquè els aprovin els diversos òrgans col·legiats de la Junta Consultiva.

i) Redactar el projecte de memòria anual perquè l'aprovi el Ple de la Junta Consultiva.

j) Executar els projectes vinculats a la gestió electrònica dels expedients de contractació pública, d'acord amb les directrius de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública del Departament de la Presidència i en coordinació amb aquesta.

k) Tramitar i proposar la resolució dels expedients de prohibició per contractar, d'acord amb la legislació vigent de contractació pública.

l) Exercir les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats pel que fa al Ple, a la Comissió Permanent i a la Comissió de Classificació Empresarial, d'acord amb el que estableixen els articles 7, 10.1 i 12 del Decret 376/1996, respectivament.

m) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


Informació addicional


data actualització (17/10/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya