Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Divisió d'Afers Interns

    Organigrama

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

 Corresponen a la Divisió d'Afers Interns les funcions següents:

Donar suport a la Prefectura de Policia i a les comissaries superiors i generals en matèria disciplinària.

Supervisar la investigació d'aquelles activitats presumptament il·lícites o contràries a l'ètica professional que puguin comportar sancions disciplinàries, exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, llevat de les faltes disciplinàries docents.

Supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris.

Realitzar les informacions reservades i les investigacions necessàries per esbrinar els fets succeïts i determinar les persones presumptes responsables.

Retirar l'arma i la credencial, tant per mesura cautelar com per sanció disciplinària, del personal funcionari expedientat o determinar el comandament competent per fer-ho, en execució de la resolució dictada per l'òrgan competent.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Tots els òrgans de la Direcció General de la Policia i, per tant, inclosos els propis de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, tenen l'obligació de facilitar a la Divisió d'Afers Interns els antecedents, els informes i els mitjans personals i materials que siguin necessaris per desenvolupar eficaçment les seves actuacions.

El personal funcionari que integra la Divisió d'Afers Interns pot accedir a tots els serveis de la Direcció General de la Policia i, per tant, inclosos els de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, als seus arxius i magatzems, d'acord amb la normativa vigent, llevat d'aquells que per les seves especials característiques requereixin ordre expressa de la persona titular de la Direcció General de la Policia.


data actualització (16/01/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya