Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oïdoria de Comptes i Tresoreria

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Guiu Sallent

Càrrec

oïdora de Comptes i Tresoreria

Adreça
Parc de la Ciutadella, s/n (Palau del Parlament)
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 304 65 00
Fax
93 304 65 47

Funcions

Elaborar els treballs preparatoris i redactar l'avantprojecte del pressupost del Parlament.
Organitzar i dirigir la comptabilitat del Parlament.
Fer la fiscalització prèvia de tots els actes de contingut econòmic que comportin el reconeixement de drets i obligacions presents o futurs i la fiscalització material dels pagaments, sens perjudici de les facultats dels diputats interventors que fixa l'article 29.5 del Reglament del Parlament.
Prestar assessorament per a preparar l'informe relatiu a la liquidació del pressupost del Parlament de cada període de sessions i per a preparar l'informe que els diputats interventors han de presentar cada dos mesos a la Mesa del Parlament, prestar l'assessorament tècnic que els òrgans del Parlament li demanin.
Fer materialment els pagaments del Parlament i ocupar-se de la percepció dels seus ingressos, i també ordenar la comptabilitat de caixa i controlar els comptes corrents.
Custodiar els valors i els efectes dipositats a la Caixa del Parlament.
Gestionar totes les qüestions referents a la Seguretat Social i a la jubilació.
Preparar, gestionar i fer el pagament de la nòmina del personal i dels diputats del Parlament.
Tramitar i fer el pagament de bestretes.
Proposar i redactar els informes sobre el reconeixement de triennis.

data actualització (05/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya