Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Transversalitat i Polítiques d'Igualtat de Gènere (ICD)

Responsable

Sra.   Rosa Mur Petit

Càrrec

cap del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere i Assessorament Jurídic

Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 495 16 00
Fax
93 443 94 56

Funcions

a) Elaborar les propostes d'actuació interdepartamental perquè siguin elevades a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

b) Elaborar informes i fer el seguiment del Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat.

c) Impulsar i coordinar les accions i els projectes dels diferents departaments de la Generalitat, en l'àmbit de les polítiques d'igualtat de gènere.

d) Fer el seguiment i la coordinació i l'avaluació d'estudis i publicacions de l'Institut Català de les Dones.

e) Fer el seguiment dels actes de control parlamentari en les matèries relacionades amb la igualtat efectiva de dones i homes.

f) Fer el seguiment de les activitats subvencionades per l'Institut Català de les Dones a entitats sense ànim de lucre i ens locals.

g) Elaborar l'informe anual d'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat així com els informes i els documents de suport sol·licitats per la presidència i la direcció executiva.

h) Prestar assessorament jurídic a les unitats de l'Institut Català de les Dones, sens perjudici de la coordinació exercida per l'òrgan competent del departament d'adscripció.

i) Elaborar els informes d'impacte de gènere i proposar les mesures correctores adequades perquè siguin presents en les normes, les disposicions i les polítiques que aprovi i executi el Govern, especialment si d'aquests informes es deriven mesures prescriptives de correcció de les desigualtats.

j) Avaluar les polítiques d'igualtat de gènere i la incorporació de la perspectiva de gènere en el conjunt de les actuacions de la Generalitat.

k) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
data actualització (29/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya