Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Manuel Espuelas Puigdollers

Càrrec

Subdirector general de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 59
Fax
93 316 22 40
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Vetllar per la conservació, protecció, defensa i gestió eficient del patrimoni de la Generalitat de Catalunya que correspon a la participació, directa o indirecta, en qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia i als drets que en deriven.
b) Emetre un informe, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sobre els expedients de propostes d'acord del Govern que impliquen modificacions en la composició del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en els drets polítics o econòmics de la Generalitat de Catalunya respecte de les entitats que l'integren o en les quals participa, o en el seu règim jurídic.
c) Emetre un informe, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sobre avant-projectes de llei i projectes de decret que impliquin la creació, la modificació o la supressió d'entitats del sector públic de la Generalitat o en les quals participa.
d) Formar i mantenir el Registre del sector públic i l'inventari d'entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya o en les quals participa.
e) Assessorar els departaments i les entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya o en les quals participa, en el disseny i implementació d'operacions patrimonials en l'àmbit material de la Subdirecció General amb l'objectiu de racionalitzar i simplificar l'estructura del sector públic de la Generalitat i les seves participacions.
f) Executar, en coordinació amb les altres unitats amb funcions en l'àmbit del sector públic de la Generalitat i en les quals participa, les mesures del seu àmbit funcional que s'estableixin en normes i plans o programes interdepartamentals sobre racionalització i simplificació, i participar en la definició dels sistemes corporatius d'informació i d'avaluació d'objectius.
g) Dirigir i supervisar la formació que fan els departaments de la Generalitat de Catalunya de l'inventari del patrimoni immaterial.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya