Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Qualificació Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Josep Sarrias Galcerán

Càrrec

cap del Servei de Qualificació Ambiental

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 00 88
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Donar suport operatiu al Consell de Qualitat Ambiental.
b) Gestionar els sistemes de qualificació ambiental: sistemes de gestió i auditoria ambientals, d'etiqueta
ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental.
c) Assessorar tècnicament les organitzacions i sectors empresarials en els acords i sistemes voluntaris de
qualificació ambiental i impulsar-ne la integració en altres sistemes de gestió.
d) Proposar legislació i actuacions en matèria de qualificació ambiental.
e) Coordinar i promoure la compra pública verda a la Generalitat de Catalunya i fomentar la compra verda a
tot tipus d'organització.
f) Coordinar programes d'ecodisseny, d'ecoinnovació i d'eficiència en l'ús dels recursos i l'energia, de les
activitats, productes i serveis i d'ajuts per al foment de la producció i el consum sostenibles.
g) Avaluar i informar sobre l'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització i
control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques.
h) Impulsar la constitució de grups de treball de sectors productius estratègics a Catalunya per formular
propostes als organismes competents sobre l'aplicació als sectors de les millors tècniques disponibles i dels
convenis i acords internacionals en matèria de substàncies químiques.
i) Coordinar i gestionar els programes de desgravacions fiscals a les empreses per a inversions que redueixen
l'impacte ambiental.
j) Proposa i coordinar actuacions per a l'aplicació de la normativa en matèria de substàncies químiques.
k) Coordinar l'aplicació de la normativa sobre responsabilitat ambiental i gestionar-ne els expedients.
l) Proposar i gestionar actuacions per promoure l'eficiència i la millora ambiental en l'àmbit de la mobilitat de
productes, serveis i dels sistemes de transport.
m) Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i d'altres òrgans de representació, cooperació i presa
de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria de qualitat ambiental.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani


data actualització (25/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya